Psikanaliz Araştırmaları Derneği

09/04/2023 Ceren Korulsan

Psikoz ve Otizmde Sözler

Konuşmak ne demek? Bazı otistiklerin tamamen sessiz olduğunu, bazılarının ise neredeyse hiç konuşmadığını biliyoruz. Bazı otistik çocuklar sadece sesleri ya da heceleri tekrar ediyor. Bazıları sadece homurtular çıkartıyorlar. Bazı otistiklerin ise konuşması ekolaliden ibaret, söylenen kelimeleri ve cümleleri tekrar ediyorlar. Yahut birçok otistik çocuğun ileri yaşlarda, yedi, sekiz ya da on yaşından sonra mekanik bir […]

09/04/2023 Ceren Korulsan

Destiny of Desire

March 2, 2019, İstanbul, Conference: What does Lacan say about desire? Ceren Korulsan Do you know what desire is? Hard to say. Do you know what your desire is? How could you say, when the words fail to pronounce it. Nothing is more enigmatic in our encounters than what others desire in us and why we are desired. […]

09/04/2023 Ceren Korulsan

Semptomdan Geriye Kalan…

Lacan şöyle demişti: “Özne hiç bir zaman talep etmekten başka bir şey yapmamıştır. Başka türlüsü de elinden gelmezdi zaten; biz işe buradan devam ederiz.” İnsan olmak, bir şeyler istemek demektir ve aynı zamanda neleri istediğimiz, neleri kaçırdığımıza dair sorularla dolu olmaktır. Ve eğer özne bir şey talep edecekse dili kullanmak zorundadır. İşte tam da bu […]

09/04/2023 Ceren Korulsan

Çocuklukta Rüyalar ve Kâbuslar

Freud Rüyaların Yorumu’nu[1] Kasım 1899 yılında yayımladı. Fakat bilindiği gibi kitabın baskı tarihi olarak kitabın üzerinde 1900 yılı yazar çünkü Freud onun yeni gelen yüzyılın izini taşımasını istemiştir. Rüyaların Yorumu, yani psikanaliz tarihinin ilk kitabı böylece 1900 yılında yayımlanmış oldu. Kitap yayımlandığında Freud kırk üç yaşındaydı ve bu kitabı hazırlamak onun dört yılını aldı. Bu oldukça kapsamlı […]