Psikanaliz Araştırmaları Derneği

IF-EPFCL

EPFCL

Lacancı alan forumları psikanaliz okulu

EPFCL, Dünya Psikanaliz Birliği’nde meydana gelen bölünmenin ardından 1998 yılındaki kuruluşundan itibaren, Jacques Lacan’ın kendi okulunun kurucu metinlerindeyazılı olan amaçlara geri dönecek bir Psikanaliz Okulu yaratmayı amaçlamıştır. Lacancı Alan Forumları Psikanaliz Okulu (EPFCL), organizasyonuna ilişkin iki yıl süren uzun bir tartışmanın ardından Aralık 2001’de meydana gelen uluslararası toplantı ile resmen kurulmuştur. EPFCL, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki forumlardan oluşan uluslararası bir kurumdur.

Psikanaliz Okulu’nun temel amacı profesyonelleri bir araya getirmekten ziyade, psikanalistler tarafından analitik uygulamanın ortaya çıkardığı sorunların tartışılmasına ve ele alınmasına, özellikle de analistin analizine, klinisyenlerin formasyonuna ve analitik söylemin aktarılmasına dair sosyal bir bağ kurmayı mümkün kılmaktır. Grup ve dernekten farklı olarak bir Okulungerekliliği analitik eylemin kendi çıkmazına (aporia)dayanır. Dolayısıyla Okul’da sürücü koltuğunda oturan kişi analisttir.

Okulun bu amaca hizmet eden başlıca mekanizmalarıKartel ve geçiş (pass) prosedürüdür.

Kartel hakkında detaylı bilgi için: https://www.champlacanien.net/public/2/epCartels.php?language=2&menu=1

Pass hakkında detaylı bilgi için:

https://www.champlacanien.net/public/2/epCIG.php?language=2&menu=1

https://www.champlacanien.net/public/docu/1/CIG-ReglementInterieur-2023.02.pdf

IF-EPFCL

EPFCL'İN ULUSLARARASI FORUMLARI

Uluslararası Forumlar’ın amacı, Lacancı Alan Forumlarının faaliyetlerini birleştirmektedir. Forumlar ilk olarak 1980 yılında École freudienne de Paris’in dağılmasıyla ortaya çıkmıştır. Forumların temel amacı psikanaliz çalışmalarını garanti altına alacak ve uygulamalarını yönlendirecek bir psikanaliz okulunu desteklemektir. Okul, Aralık 2001’de, Uluslararası Forumların İkinci Toplantısı sırasında Paris’te kurulmuştur.

Forumlar, zamanımızın semptomlarıyla yüzleşen sosyal,politik ve özneye işaret eden birçok teorik çalışmayla(bilim, felsefe, sanat ve din hk.) analitik söylemin yüzyılımızdaki varlığını ve etkilerini güvence altına almaktadır.

Freud ve Lacan’ın öğretileri tarafından yönlendirilen Lacancı Alan Forumları Psikanaliz Okulu’nun hedefi LacanOkulu’nun temel dört hedefine geri dönmektir:

  1. Psikanalizin detaylandırılması ve aktarımının sürdürülmesi
  2. Psikanalizin temellerinin incelenmesi
  3. Analistlerin formasyonu
  4. Analistlerin niteliklerinin ve uygulamalarının kalitesinin garanti altına alınması

Norm ve dolayısıyla normallik, analitik tedaviyi yönlendiren ölçütler değildir; analitik tedavi, talep eden herhangi bir özneyi kabul eder ve semptomlarının acısını aydınlatarak ıstırabına bir çözüm bulmayı amaçlar.

REFERANS METİNLER

Okulun oryantasyonu Jacques Lacans’ın kurucu metinleri tarafından tanımlanmıştır:

  • The Act of Foundation of the École freudienne de Paris (1964)
  • The Proposition of 9 October 1967 on the psychoanalyst of the School
  • The Discours to the École freudienne de Paris delivered in 1967 and published in 1970
  • The Note to the Italians (1973)
  • 1980 texts about the dissolution of the EFP.