Psikanaliz Araştırmaları Derneği

LACAN SEMPOZYUMU 2023: ANALİSTİN ARZUSU

PROGRAM:

18 Kasım Cumartesi

10.00: Açılış

10.30: Paola Malquori – Gerçeğin Karşısında Analistin Arzusu

12.00: Tartışma

12.30: Öğle arası

14.00: Özgür Öğütcen – Analistin Arzusu ve Eylemi

14.30: Tuba Alkan – Analistin Söylemi

15.00: Tartışma

15.30: Kahve Arası

16.00: Sinem Acar – Psikotik Öznelerle Çalışmak

16.30: Barbara Shuman – Psikanalizde Arzu: İmkansızlıktan Nedene Doğru

17.15: Tartışma

19 Kasım Pazar

10.30: Ceren Korulsan –  Bilme Arzusundan Analistin Arzusuna

11.00: Oğuzhan Nacak – Seans Süresi ve Analistin Arzusu

11.30: Tartışma

12.00: Öğle arası

13.30: İdil Dönmez – Analistin Arzusu ve Ön Görüşmeler

14.00: Ece Aşıroğlu – Öteki Olarak Analist ve Arzusu

14.30: Tartışma 

15.00: Kahve arası

15.30: Julieta De Battista – Analistin Arzusu Nereden Gelir?

17.00: Tartışma ve Kapanış

KONUŞMACILAR

BARBARA SHUMAN: Denver, Colorado’da çalışan IF-EPFCL’ye bağlı Okul Üyesi bir analisttir. Arjantin’deki FARP Forumunun üyesidir. Aynı zamanda Colorado Clinical College’da eğitmendir. Lacancı psikanalizin kliniği ve teorileri üzerine yerel ve uluslararası konferanslarda çalışmalar yayınlamış ve sunmuştur.

JULIETA DE BATTISTA: Buenos Aires’te çalışan bir psikanalisttir. 2018-2021’de AE olmuştur ve IF-EPFCL’ye bağlı Okul Üyesi bir analisttir.  Toulouse Üniversitesi’nde Psikopatoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. La Plata Üniversitesi ve Buenos Aires Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Le désir dans les psychoses (Psikozlarda Arzu) kitabının yazarı olan Julieta de Battista 2019’da Arjantin Kültür Bakanlığı Ödülü’ne layık görülmüştür.

PAOLA MALQUORI: Roma’da çalışan bir psikanalisttir. Toulouse Le Mirail Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. IF-EPFCL’ye bağlı Okul Üyesi bir analisttir ve ötekilik üzerine çalışmalar yürüten bir psikanaliz laboratuvarını yönetmektedir.

CEREN KORULSAN: Psikanalist ve psikiyatrist. IF-EPFCL’ye bağlı İstanbul Forumu’nun ve Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyesidir. Sınırların Ötesinde Lacan kitabının çevirmeni ve yazarlarından birisidir.  Antonio Quinet’nin Şehrin Deli Efendileri kitabının çevirmenidir. Brezilya’da bulunan International Institute of Psychoanalysis’in eğitmenlerindendir.

ÖZGÜR ÖĞÜTCEN: Psikanalist, psikiyatrist. Bilgi Üniversitesi’nde psikanaliz ve kültür üzerine ders vermektedir. 2021 yılında Lacancı Başlangıçlar adlı kitabı yayımlanmıştır. Psikanaliz ve ilgili alanlarda yayın yapan Axis Yayınları’nın direktörüdür. Bruce Fink’in Lacancı Psikanalize Klinik Bir Giriş kitabını çevirmiş ve ayrıca psikanaliz alanında pek çok kitabın dilimize çevrilmesine öncülük etmiştir. Stilus yayınlarından çıkan Lacan au-delà des frontières kitabının yazarlarındandır.

OĞUZHAN NACAK: Psikolog, psikoterapist, IF-EPFCL üyesi, Luis Izcovich’in Sapkınlıkta Aşk, Arzu ve Jouissance adlı kitabının çevirmenidir. Psikanaliz Sohbetleri Podcast Serisi’nin yürütücüsüdür.

TUBA ALKAN: Psikolog, psikoterapist. IF-EPFCL üyesi, Luis Izcovich’in Sapkınlıkta Aşk, Arzu ve Jouissance adlı kitabının editörü ve Freud’un Teknik Yazıları kitabının çevirmenlerindendir.

SİNEM ACAR: Psikiyatrist, psikoterapist. Uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır. Halen Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Freud’un Teknik Yazıları kitabının çevirmenlerindendir. Dany Nobus’un editörü olduğu Lacancı Psikanalizin Sekiz Temel Kavramı kitabının ve yakında yayımlanacak olan Russell Grigg’in Lacan, Dil ve Felsefe adlı kitabının çevirmenidir.

İDİL DÖNMEZ: Klinik Psikolog, psikoterapist. Lisansını ve yüksek lisansını Paris Diderot VII Üniversitesi Psikanalitik Çalışmalar Bölümü’nde tamamlamıştır. IF-EPFCL üyesidir, EPFCL Paris’te teorik ve klinik çalışmalarına devam etmektedir. Paris bölgesinde bir devlet hastanesinde görev yapmaktadır.

ECE AŞIROĞLU: Uzman psikolog, psikoterapist.  Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü ve Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programı mezunudur. Axis Yayınları’ndan çıkan Freud’un Teknik Yazıları kitabının editörü ve çevirmenlerindendir ve yakında yayınlanacak olan Dany Nobus’un Jacques Lacan ve Freudcu Psikanaliz Uygulaması kitabının çevirmenidir.

KATILIM KOŞULLARI

Sempozyum Saint Joseph Lisesi’nde gerçekleştirilecektir ve online katılım da mümkündür.

Barbara Shuman’ın sunumu İngilizcedir, çevirisi sunum öncesi katılımcılara verilecektir. Tartışmada ardıl çeviri olacaktır.

Julieta de Battista ve Paola Malquori’nin sunumu Fransızcadan ardıl çevrilecektir.

Etkinlik Saint Joseph Lisesi öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına ücretsizdir.

Kayıt ücreti: 2000 TL

2023-2024 Seminer Katılımcıları: 1500 TL

Öğrenci/asistan: 1000 TL

Kayıt için ücreti aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırıp dekontu (öğrenciyseniz öğrenci olduğunuza dair bir belgeyle birlikte) psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası 
Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

ARGÜMAN

Psikanalistin Arzusu Üzerine

Psikanalist ve arzu, yan yana gelmesi hem zor hem akla yakın iki kelime. Lacan, “Psikanaliz nedir?” diye sorduğunda, “Psikanalistten yapması beklenen şeydir” diye yanıtlar. Psikanalist bir şey yapmalıdır, ama bu nedir? Tedavi etmek mi? Semptomları ortadan kaldırmak mı? Analiz etme işinde analizana yolu açmak mı? Aslına bakılırsa psikanalist belli bir bilgiye istinaden tanımlanamaz, eğer böyle olsaydı üniversite söyleminin ortaya koyduğu “hoca” sıfatıyla onu tanımlardık. Ama bu tanım doğası gereği yeterli değildir. Başka bir şeyler gerekir. Ki bu gerekli olan, bir analistin bildikleriyle, üzerine konuşabildikleriyle sınırlanmamalıdır. Onun eyleminden, analitik eylemden köken almalı, hatta öyle ki konuşmayı bilmesini gerektirmesinden çok, yeri geldiğinde nokta koyabilmeyi, boşluk açabilmeyi, susmayı, altını çizmeyi ve daha da önemlisi bir yön duygusunu içermelidir. Bunun kuşkusuz arzuyla bir ilgisi vardır. Arzu bize bir yön verir, seçim yaptırır, bizi peşinden sürükler, onu bilmemiz bile gerekmez. “Arzu insanın özüdür” demişti Spinoza, eğer bu ifade doğruysa, psikanalistin kendi pratiğinde arzu ile bir ilişkisinin olması elzemdir. Bu onun kendi kişisel arzusundan soyutlanmış bir arzudur, Lacan bu arzu için “saflaştırılmış bir arzu” deyimini kullanır. Bir arzunun saflaştırılması ne anlama geliyor peki? En saf haliyle bir arzu kendi nesnesini elinden kaçırmasına, kendi imkansızlığına tanıklık eder; onu söyleyemeyiz, kelimeler buna izin vermez, konuştuğumuz için konuşan varlık olarak bize yasaklanmıştır bu. Ama bize bir yön, bir doğrultu, bir amaç vermekten alıkoymaz bu özellikleri.

O halde psikanalistin arzusu psikanalizin kendisinden ayrı düşünülemez. O psikanalitik sürece içkindir, analitik eylemin motorudur. Tedavi etme hedefi, Freud’un sözünü ettiği tedavi etme gazabı (furor sanandi) ancak psikanalistin arzusuyla sınırlandırılabilir. Bu sınırlama gereklidir çünkü geçen yüzyılda analizanın direncine çokça vurgu yapılmasına karşın, analist tarafındaki dirençten o kadar da bahsedilmemiştir. Lacan daha da ileri giderek, psikanalizdeki tek direncin analistin direnci olduğunu söyler. Bu bugün bize ne söylüyor?

“Analistin arzusu” kavramı analistin kendi analizinin sonuçlarından ayrı tahayyül edilemez. Analizinin sonunda buraya varılması hedeflenir, yani analistin arzusu analizin olası sonlarından biri olarak görülebilir. Sonuç olarak, analiz süreci ve analitik eğitim birbirinden ayrı şeyler olarak düşünülemez ve kişisel analiz arzunun yörüngesinde ilerler. Analistin arzusu hastanın bilinçdışı ile psikanaliz arasında bir düğüm noktası oluşturur, onları birbirine bağlar. Bu yüzden psikanaliz diğer terapilerden farklıdır, tedavi edenin sürece “nesnel” biçimde dışsal olduğu bir tedavi etme pratiği değildir. Freud’un dediği gibi, tedavi edici etki ikincildir.

O halde elimizde kalan güncel sorulardan biri şudur: Günümüzde analistin arzusunu nasıl ele almalıyız? Bu soru Lacancı psikanalize özgüdür.  

                                                                                                                                                                           ÖZGÜR ÖĞÜTCEN