Psikanaliz Araştırmaları Derneği

International Lacan Conference

LACAN ARZU HAKKINDA NE DİYOR?


2 Mart 2019 Cumartesi 17:00 PROGRAM
17h00-18h00 Idan Oren: “Böylece nevrotik dedi ki: ‘Bu değil.’ Nevrotik kaygıdan arzuya.”
18h00-18h15: Sorular ve Tartışma
18h15-18h30: Kahve Arası
18h30-19h00 Ceren Korulsan: “Arzunun kaderi”
19h00-19h30 Özgür Öğütcen: “Lacan’da aşk ve arzu”
19h30-20h00: Sorular & Kapanış KAYIT

Konferans dili Türkçe/İngilizce’dir ve çeviri yapılmayacaktır. Idan Oren sunumunu İngilizce, Ceren Korulsan ve Özgür Öğütcen ise sunumlarını Türkçe olarak yapacaktır.

Psikanaliz Araştırmaları Derneği  Konferans Salonu, Asmalımescid Cad. Asmalımescid Ap. 23/21 Beyoğlu
Bilgi almak ve kayıt olmak için  psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine mail atmanız gerekmektedir.
Kayıt ücreti: 75TL (Öğrenciler, dernek üyeleri ve dernek seminerlerine katılanlar için 5oTL)
Hesap: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası
Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

 

Idan Oren: Psikanalist, klinik psikolog. Forum Lacan Tel-Aviv üyesidir ve aynı zamanda bu forumun eğitmenidir. Tel-Aviv Üniversitesi’nde klinik-teorik çalışmalarına devam etmektedir.

Ceren Korulsan: Psikanalist, psikiyatrist. Psikanaliz Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir ve aynı zamanda bu derneğin eğitmenidir.

Özgür Öğütcen: Psikiyatrist. Psikanaliz Araştırmaları Derneği başkanı ve kurucu üyesidir, aynı zamanda bu derneğin eğitmenidir. Bilgi Üniversitesi’nde psikanaliz üzerine dersler vermektedir.

 

WHAT DOES LACAN SAY ABOUT DESIRE?


2 March 2019 Saturday 17:00 PROGRAM
17h00-18h00 Idan Oren: “Thus said the neurotic: ‘It’s not it.’ From neurotic anguish to desire”
18h00-18h15: Questions and Discussion
18h15-18h30: Coffee Break
18h30-19h00 Ceren Korulsan: “Destiny of desire”
19h00-19h30 Özgür Öğütcen: “Love and desire in Lacan”
19h30-20h00: Questions & Closure REGISTRATION


The conference will be held in English and Turkish without translation. Idan Oren will present his text in English, Ceren Korulsan and Özgür Öğütcen will present their texts in Turkish. Conference details and registration informations can be found below.

Psikanaliz Araştırmaları Derneği Conference Hall, Asmalımescid Cad. Asmalımescid Ap. 23/21 Beyoğlu
For further information and registration please contact via psikanalizarastirmalari@gmail.com
Registration fee: 75TL (5oTL for students and participants of association’s seminar program)
Account: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası
Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

 

Idan Oren: Psychoanalyst, clinical psychologist. Member of Forum Lacan Tel-Aviv and teacher at the Clinical Space of the Forum. He continues clinical-theoretical researchs at Tel-Aviv University. 

Ceren Korulsan: Psychoanalyst, psychiatrist. Founding member of the Association of Psychoanalytical Research and lecturer at the association.

Özgür Öğütcen: Psychiatrist. Founding member and head of the Association of Psychoanalytical Research. He is lecturer at the association and at Bilgi University.

 

Böylece nevrotik dedi ki: “Benim istediğim bu değil!”


Nevrotik kaygıdan arzuya Idan OREN

Bütün nevrotik şikayetler belki de tek bir şikayete indirgenebilir: “Benim istediğim bu değil!” İstediğim sevgili bu kişi değil, çalışmak istediğim iş bu değil, yaşamak istediğim ülke burası değil, kısacası, yaşamak istediğim hayat bu değil! “Benim istediğim bu değil!” Sabahları kalkarım, gerinirim, dişlerimi fırçalarım -İstediğim “bu” olabilir mi? Birinci “bu” şeylerin ve varoluşun gerçekliğini, ikinci “bu” ise bazı standartlara gönderme yapar, varoluş gerçekliğinin karşılamadığı bir standardı ifade eder. Nevrotik için yaşam hiç başlamayacak gibi görünen gerçek hayatı için bir provadır. Ama bu standart nedir? Nevrotik bu soruyu sormadığı ölçüde nevrotiktir. Çünkü bunu yaptığında, bu soruyu sorduğunda, sadece babasını, atalarını ve ibadet ettiği Tanrı’yı bulacak, hepsinin önünde “Benim istediğim işte bu, benim istediğim bu değil” diyerek dans edecek. Ve taleplerinin çoğu karşılansa da, temel bir reddetme konumunu sürdürür. O itiraz eder. Sadece kendi standartlarına itiraz etmesi için tanrılar kurar. Bu iyi bir şey – o bir asker olmak istemiyor. Ama yine de kendi standartlarını oluşturmayı reddediyor; aslında kendi değerlerini oluşturmayı. Bu “benim istediğim bu değil” hiçbir “şeyi” kendine uygun bulmamasının nedenidir. Eğer analiz kendi seyrinde giderse, nevrotik sonunda babalarının kendinden farklı olmadığını görecektir. Ayrıca onların da yalnızca kendi standartlarını reddetmeleri için tanrıları kurduklarını. Paradigmatik Lacancı terimlerle söylersek, bu, Öteki’nin Ötekisi’nin olmadığının kabul edilmesidir; başka bir ifadeyle, nevrotik analizdeki konuşmasında onun bilinçdışı aracılığıyla ifade edilen gösterenler zincirinde nihai bir standart aradığında bulduğu her cevabın nihai bir cevap olmadığına gelip dayanacaktır, çünkü daima başka bir cevap, farklı bir cevap vardır. Nevrotiğe “işte-aradığın-bu” kesinliğini verebilecek nihai bir gösteren yoktur. Aslına bakılırsa, orada bulduğu sadece bir deliktir. Bu delikle karşılaşmaya Lacan VI. Seminer’de (“Arzu ve Yorumu”) pek çok isim verir: çökme, silinme, kaybolma, fenalık, sıkıntı, bozulma, güvenlik eksikliği, utanç, iğrenme, yok olma, başvurulacak bir mercinin yokluğu, çaresizlik. Lacan’ın verdiği bu adlar, nevrotiğin neden oraya gitme konusunda istekli olmadığını anlamamıza yardımcı oluyor (ve ayrıca, neden ilk olarak baba-tanrıları kurduklarını anlamamıza). Ama Lacancı etikte, bu kabul edişteki kazanç her zaman ödenen bedelden daha yüksektir. Freud’un sözleriyle söylersek, nevrotik acı sıradan mutsuzluğa dönüşüyor, ve daha neşelendirici bir şekilde söylersek, huysuz bir iş işten geçti varlığından dönüşüm geçirir (huysuz varlık daimi bir fırsatı kaçırma durumunun içindedir çünkü bu-asla-aradığım-bu-değil durumundadır), içi boşalmış, tatminkar olmayan nesnelerle dolu, nevrotiğin daimi biçimde ilgisinin yitip gittiği bir dünyadaki bir varlık olmaktan çıkar, çünkü bu nesneler onun arzusuyla doludur ve demektir ki ağzına kadar yaşamla doludur.
Çeviren: Özgür Öğütcen