Psikanaliz Araştırmaları Derneği

2021-2022 Seminer Programı

1.Sömestr: Psikanalize Giriş Dersleri

Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır.

 

Sömestr Programı

10 Ekim 2021 – Psikanaliz nedir? Özgür Öğütcen

                             Freud ve bilinçdışı oluşumlar Ceren Korulsan

24 Ekim 2021 – Freud ve klinik yapılar Oğuzhan Nacak

                             Küçük Hans vakası Ece Gündüz Aşıroğlu

7 Kasım 2021 – Rüyaların yorumu Ceren Korulsan

                            Dora vakası Sinem Acar

21 Kasım 2021 – Psikanalizde rüya yorumu; aktarımın dinamikleri; psikanaliz yapanlara öneriler Özgür Öğütcen Metni sunan: Ece Gündüz Aşıroğlu

                              Oidipus Kompleksi Ceren Korulsan

5 Aralık 2021 – Cinsellik üzerine Oğuzhan Nacak

                            Fare Adam vakası Tuba Alkan

19 Aralık 2021 – Freud’un teknik yazıları 2: Tedavinin başlangıcı üzerine Özgür Öğütcen Metni sunan: Sinem Acar

                             Schreber vakası Tuba Alkan

2 Ocak 2022 – Histeri Üzerine Çalışmalar Ceren Korulsan

                           Kurt Adam vakası Göker Aközgürer

16 Ocak 2022 – Haz ilkesi ve ötesi Oğuzhan Nacak

                             Totem ve Tabu Ceren Korulsan

30 Ocak 2022 – Freud’da narsizm üzerine Özgür Öğütcen

                             Dönem Değerlendirmesi ve Kapanış

 

3.Sömestr: Lacan’ın Katkıları

Bu ders serisinin amacı katılımcıları Lacan’ın psikanalitik teoriye yaptığı temel katkılarla tanıştırmaktır. Lacan’ın Freud’a Dönüş’le birlikte gerçekleştirdiği dilbilimsel katkılardan başlayıp ilerleyen yıllarda Gerçek kavramı üzerine yaptığı yeni açılımlar katılımcılara aktarılacaktır. Bu derslere katılanlar dönemin sonunda Lacan’ın belli başlı temel kavramlarıyla tanışmış ve bunları kavrama konusunda ilerlemiş olacaklardır.

 

Sömestr Programı

10 Ekim 2021 – Tedavinin yönü ve yönetimi: Analist kimdir? Ceren Korulsan

                             Lacancı psikanalizde ilk görüşmeler neden önemli? Özgür Öğütcen

24 Ekim 2021 – Lacancı psikanalize bir giriş Özgür Öğütcen

                             Lacancı psikanaliz ve rüyalar Oğuzhan Nacak

7 Kasım 2021 – Tedavinin yönü ve yönetimi: Histeriğin rüyasındaki arzu Ceren Korulsan

                             Psikanalitik eylem Oğuzhan Nacak

21 Kasım 2021 – Lacan’da aşk Özgür Öğütcen

                              Lacancı afektler: Utanç, suçluluk, ayıp, kaygı, öfke Ceren Korulsan

5 Aralık 2021 – Psikanalizde dil ve gösterenin mantığı Ceren Korulsan

                            Dinleme, duyma, yorumlama Özgür Öğütcen

19 Aralık 2021 – Psikozun analitik tedavisine giriş Özgür Öğütcen

                              Lacancı dört söylem Oğuzhan Nacak

2 Ocak 2022 – Cinsel ilişki yoktur Oğuzhan Nacak

                            Psikanalistin arzusu ve formasyonu Özgür Öğütcen

16 Ocak 2022 – Psikanalizin dört temel kavramı-1 Özgür Öğütcen

                             Psikanalizin dört temel kavramı-2 Özgür Öğütcen

30 Ocak 2022 – Katılımcı Sunumları

 

Lacancı Psikanaliz Teorik Dersleri Başvuru Koşulları

Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu ders programına katılan kişiler ders programının sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu program teorik bir içeriğe sahiptir.

Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir online ya da yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır. 3. dönem derslerine katılmak için önceki dönemlere katılmış olma zorunluluğu yoktur.

Toplantılar online olarak gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılımla ilgili teknik detaylar kayıt sonrası katılımcılara iletilecektir.

Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası

Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir).