Psikanaliz Araştırmaları Derneği

2020-2021 Seminer Programı

1.Sömestr: Psikanalize Giriş Dersleri

Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır.

27 Eylül günü başlayacak olan toplantılar ayda iki kez Pazar günleri 12.00-14.45 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu toplantılar pandemi nedeniyle toplantı salonuna gelmek istemeyenler ve İstanbul dışında yaşayanlar için online olarak gerçekleştirilecektir. Online katılmak isteyen katılımcıların görüşme sırasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Pandemiye dair yeni gelişmeler olması durumunda toplantılar tamamen online şekilde gerçekleştirilebilir.

6 Aralık Pazar günkü oturumda katılımcılarla “Freud Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

 

2.Sömestr: Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları

Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl boyunca süren ders programının ikinci basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin temel amacı katılımcıları Lacan’ın Freud’a dönüşüyle birlikte ortaya koyduğu Lacancı psikanalitik kavramlarla tanıştırmaktır: özne, öteki/Öteki, arzu, jouissance, fantazm, ayna evresi, imgesel/simgesel/gerçek, objet petit a, vb. Bu derslerin sonunda katılımcılar temel Lacancı psikanalitik kavramlar üzerine belirli bir kavrayışa sahip olacaklardır.

14 Şubat 2021 Pazar günü başlayacak olan bu ders serisi iki haftada bir Pazar günü saat 12.00-14.45 arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı programı aşağıda yer alan görselde bulabilirsiniz.

28 Mart Pazar günü katılımcılarla Lacan Metinleri Okumaları düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

 

3. Sömestr: Lacan’ın Katkıları

Bu ders serisinin amacı katılımcıları Lacan’ın psikanalitik teoriye yaptığı temel katkılarla tanıştırmak ve onları Lacancı teorinin içinde ilerletmektir. Lacan’ın Freud’a Dönüş’le birlikte gerçekleştirdiği dilbilimsel katkılardan başlayıp ilerleyen yıllarda Gerçek kavramı üzerine yaptığı yeni açılımlar katılımcılara aktarılacaktır. Bu derslere katılanlar dönemin sonunda Lacan’ın belli başlı temel kavramlarıyla tanışmış ve bunları kavrama konusunda ilerlemiş olacaklardır.
27 Eylül günü başlayacak olan toplantılar ayda iki kez Pazar günleri 15:30-18:15 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu toplantılar pandemi nedeniyle toplantı salonuna gelmek istemeyenler ve İstanbul dışında yaşayanlar için online olarak gerçekleştirilecektir. Online katılmak isteyen katılımcıların görüşme sırasında bunu belirtmeleri yeterlidir. Pandemiye dair yeni gelişmeler olması durumunda toplantılar tamamen online şekilde gerçekleştirilebilir.
22 Kasım Pazar günkü oturumda katılımcılarla “Lacan Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

 

4.Sömestr: Psikanalitik Tanı

İlk üç sömestrde teorik kavramlarla tanışan katılımcılar bu sömestrde Lacancı teorinin klinikle ilişkisiyle tanışacaklardır. Temel Lacancı-Freudcu klinik yapılar olan psikoz, nevroz ve sapkınlıklarla ilgili kavramlar ve analitik uygulamalar katılımcılara aktarılacaktır. Bu sömestr 2021 yılı Şubat ve Mayıs ayları arasında gerçekleştirilecektir. Bu sömestra katılmak için diğer sömestrlara katılmış olma zorunluluğu yoktur.

14 Şubat 2021 Pazar günü başlayacak olan bu ders serisi iki haftada bir Pazar günü saat 15.30-18.15 arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı programı aşağıda yer alan görselde, katılım koşullarını ise sayfanın aşağısında bulabilirsiniz.

11 Nisan Pazar günü katılımcılarla Lacan Metinleri Okumaları düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

 

Katılım Koşulları

Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.

Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası

Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir.