Psikanaliz Araştırmaları Derneği

2019-2020 Seminer Programı

LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ

Psikanaliz Araştırmaları Derneği (PAD) tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu derslere katılan kişiler derslerin sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu dersler teorik bir içeriğe sahiptir. Dersler IF-EPFCL (Internationale des Forums – École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien) üyesi Özgür Öğütcen, Ceren Korulsan ve Oğuzhan Nacak tarafından verilecektir. Bununla birlikte her sömestr EPFCL üyesi önde gelen psikanalistler ders programına Cumartesi tüm gün süren bir çalışma formatı içinde katılacaktır. Yurt dışından programa katkı sunacak psikanalistlerin adları her sömestr öncesinde duyurulacaktır. Ders programı Türkiye’den katılacak konuşmacılarla yurt dışından gelecek psikanalistlerin katılımcı olduğu yurt içi ve yurt dışı ayağı olan karma bir ders programıdır.

 

1.SÖMESTR: Psikanalize Giriş Dersleri 22 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020

Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır.

22 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan bu ders serisi pazar günleri saat 12.00-14.45 arasında gerçekleştirilecektir. Günün ilk konuşmacısının sunumunun ardından 15dk’lık ara verilecektir ve 13:30’da günün ikinci konuşmacısı sunumuna başlayacaktır. Ders programını aşağıda bulabilirsiniz.

 

22 Eylül 2019 – Freud’un ilk dönem metinleri: Savunma psikonevrozları, nevrozların etiyolojisinde cinsellik Özgür ÖĞÜTCEN

                             Bilinçdışı oluşumlar: Semptom, rüyalar, sürçmeler, eksik edimler Ceren KORULSAN

06 Ekim 2019 – Çocukluk çağı nevrozu Özgür ÖĞÜTCEN

                             Küçük Hans vakası Oğuzhan NACAK

20 Ekim 2019 – Rüya: Bilinçdışına giden kral yolu ve arzunun gerçekleşmesi Ceren KORULSAN

                             Dora vakası Oğuzhan NACAK

03 Kasım 2019 – Freud’un teknik yazıları 1: Psikanalizde rüya yorumu nasıl yapılır; aktarımın dinamikleri; psikanaliz yapanlara öneriler Özgür ÖĞÜTCEN

                              Oidipus kompleksi Ceren KORULSAN

17 Kasım 2019 – Katılımcı Sunumları

08 Aralık 2019 – Freud’un teknik yazıları 2: Tedavinin başlangıcı üzerine Özgür ÖĞÜTCEN

                              Fare Adam vakası Oğuzhan NACAK

15 Aralık 2019 – Katılımcı Sunumları

22 Aralık 2019 – Histerik, Freud’un başkahramanı: Histeri Üzerine Çalışmalar Ceren KORULSAN

                              Schreber vakası Oğuzhan NACAK

05 Ocak 2020 – Freud’un teknik yazıları 3: Hatırlama, tekrarlama, derinlemesine çalışma; aktarım aşkı üzerine gözlemler Özgür ÖĞÜTCEN

                              Fobi nedir? Fobik kimdir? Ceren KORULSAN

19 Ocak 2020 – Kurt Adam vakası Oğuzhan NACAK

 

 • 17 Kasım 2019 ve 15 Aralık 2019 tarihlerinde katılımcılarla iki pazar günü “Freud Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında isteyen katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
 • Sömestr pazar toplantıları, 12.00-14.45 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).

 

2.SÖMESTR: Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları Şubat 2020 – Mayıs 2020

Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl boyunca süren ders programının ikinci basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin temel amacı katılımcıları Lacan’ın Freud’a dönüşüyle birlikte ortaya koyduğu Lacancı psikanalitik kavramlarla tanıştırmaktır: özne, öteki/Öteki, arzu, jouissance, fantazm, ayna evresi, imgesel/simgesel/gerçek, objet petit a, vb. Bu derslerin sonunda katılımcılar temel Lacancı psikanalitik kavramlar üzerine belirli bir kavrayışa sahip olacaklardır.

Bu sömestr Şubat 2020 – Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu sömestrde üzerine çalışılacak konuların listesi aşağıdadır. Kesin tarihler, program ve okuma listesi ileride duyurulacaktır.

 1. Lacan’ın Freud’a dönüşü ne demek?
 2. Arzu nedir?
 3. Lacan’ın ayna evresi kavramı
 4. Lacan’ın üç düzeni: İmgesel, Simgesel, Gerçek
 5. Özne ve Öteki
 6. Konuşanvarlık/parlêtre
 7. Psikozda arzu
 8. Nevrozda arzu
 9. Psikanalizde semptom ne demektir?
 10. Psikozda fantazm
 11. Nevrozda fantazm
 12. Jouissance
 13. Klinik yapılar
 14. Objet petit a
 15. Yabancılaşma/ayrılma

 

3.SÖMESTR: Lacan’ın Katkıları 22 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020

Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin eğitim programının Lacan’ın Katkıları başlıklı bu sömestrinde Lacancı psikanalizin bazı temel kavramlarına, müdahalelerine ve tekniklerine derinlemesine bir başlangıç yapılması amaçlanmaktadır. Bu sömestr Lacancı psikanalizin nasıl başladığına, ilk görüşmelerden psikanaliz sürecine nasıl geçildiğine, aktarımın nasıl ele alındığına, genel hatlarıyla psikanalitik tedavinin nasıl yönlendirildiğine, rüyaların ele alınış biçimine, Lacancı affektlerin neler olduğuna, Sexuation meselesinin nasıl ele alındığına ve daha pek çok konuya klinik bağlamda değinilecektir. Görüldüğü üzere bu sömestr dersleri, temel olarak katılımcılara Lacancı psikanalizin başlangıcına ilişkin bir yönelim vermek üzere başlayıp onları tedavinin ilerleyişi bağlamında affektler, rüyalar ve Sexuation etrafında yeni bir klinik kavrayışa ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu dönem derslerine katılmak için birinci ve ikinci döneme katılmış olma zorunluluğu aranmamaktadır. Lacancı psikanalizi teorik ve klinik olarak kavramak belirli merhalelerin adım adım aşıldığı kronolojik bir ilerleyişten ziyade bir tür mantıksal zamana sahip olduğu için bu şart –yani, kronolojik ilerleme şartı- aranmamaktadır. Klinisyen adaylarının ve hâlihazırda klinisyen olanların kendi pratiklerinde karşılaştıkları sorunlara, çıkmazlara ve diğer birtakım meselelere ilişkin Lacancı psikanalizin onlara sunabileceği olanaklarla ilk elden -yani, klinik olarak- karşılaşabilmeleri için bu eğitim dönemi tasarlanmıştır. Bu dönemin sonunda katılımcıların programda belirtilen Lacancı psikanalitik kavram, yaklaşım ve müdahalelerle tanışıklıklarının oluşması en öncelikli hedeftir. İkinci olarak katılımcılar Lacancı psikanalizin özgünlüğünü teşkil eden değişken süreli seans, seans kesilmesi, arzunun yorumlanmasının biçimi, rüyaların ele alınışı, bilinçdışına vurgu konularında kavrayışlarını ilerletebileceklerdir.      

22 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan bu ders serisi pazar günleri saat 15.30-18.15 arasında gerçekleştirilecektir. Günün ilk konuşmacısının sunumunun ardından 15dk’lık ara verilecektir ve 17:00’da günün ikinci konuşmacısı sunumuna başlayacaktır. Ders programını aşağıda bulabilirsiniz.

 

22 Eylül 2019 – Lacancı psikanalizde ilk görüşmeler niye önemli? Özgür ÖĞÜTCEN

                             Tedavinin Yönü ve Yönetimi: Analist kimdir? Ceren KORULSAN

06 Ekim 2019 – Lacancı psikanalizde aktarım nasıl ele alınır? Özgür ÖĞÜTCEN

                             Lacancı psikanalizde rüyalar nasıl ele alınır? Oğuzhan NACAK

20 Ekim 2019 – Tedavinin Yönü ve Yönetimi: Histeriğin Rüyasındaki Arzu Ceren KORULSAN

                             Psikanalitik eylem: Passage a l’acte ve acting out üzerine Oğuzhan NACAK

03 Kasım 2019 – Katılımcı Sunumları

17 Kasım 2019 – Lacan’ın bir kavramı olan “analistin-arzusu” ne anlama geliyor? Özgür ÖĞÜTCEN

                              Lacancı affektler: Utanç, suçluluk, ayıp, kaygı, öfke Ceren KORULSAN

08 Aralık 2019 – Katılımcı Sunumları

15 Aralık 2019 – Jouissancelar Özgür ÖĞÜTCEN

                              Psikanalizde dil ve gösterenin mantığı Ceren KORULSAN

05 Ocak 2020 – Bilinçdışının beden üzerine etkileri Özgür ÖĞÜTCEN

                              Cinsel ilişki yoktur Oğuzhan NACAK

19 Ocak 2020 – Dört Lacancı söylem Oğuzhan NACAK

 

 • 3 Kasım 2019 ve 8 Aralık 2019 tarihlerinde katılımcılarla iki pazar günü “Lacan Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında isteyen katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
 • Sömestr Pazar toplantıları 15.30-18.15 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda olacaktır (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).

 

4.SÖMESTR: Psikanalitik Tanı Şubat 2020 – Mayıs 2020

Bu ders serisi Lacancı kliniğe odaklanmıştır. İlk üç sömestrde teorik kavramlarla tanışan katılımcılar bu sömestrde Lacancı teorinin klinikle ilişkisiyle tanışacaklardır. Temel Lacancı-Freudcu klinik yapılar olan psikoz, nevroz ve sapkınlıklarla ilgili kavramlar ve analitik uygulamalar katılımcılara aktarılacaktır.

Bu sömestr Şubat 2020 – Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu sömestrde üzerine çalışılacak konuların listesi aşağıdadır. Kesin tarihler, program ve okuma listesi ileride duyurulacaktır.

 • Psikozlar
 • Psikozda men etme ve sanrı
 • Paranoya ve psikanaliz
 • Melankoli
 • Sapkınlık
 • Histeri
 • Obsesyonel nevroz
 • Psikanalizde aktarım
 • Farklı yapılarda arzu ve paradoksları
 • Cinsiyetlenme (Sexuation)
 • Psikanalitik yorum
 • Aktarım
 • Özdeşleşme

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu ders programına katılan kişiler ders programının sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu program teorik bir içeriğe sahiptir.

 • Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.
 • Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

 

Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası

Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

 

 • Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir).
 • Toplantıların yapılacağı dernek adres bilgisi şu şekildedir: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul