Psikanaliz Araştırmaları Derneği

2018-2019 Seminer Programı

1. SÖMESTR: Psikanalize Giriş Dersleri

Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır. 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak olan bu ders serisi her hafta Pazartesi günü saat 20.30-22.00 arasında gerçekleştirilecektir.

3 Kasım 2018 Cumartesi günü ders programına EPFCL (École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien) kurucu üyesi psikanalist Albert Nguyen (AME) katılacaktır.

 

2018-2019 İlk Sömestr Programı

24 Eylül 2018 – Freud’un İlk Dönem Metinleri-1: Fliess’e Mektuplardan Seçmeler Özgür Öğütcen

1 Ekim 2018 – Bilinçdışı oluşumlar: Semptom, rüyalar, sürçmeler, eksik edimler Ceren Korulsan

8 Ekim 2018 – Dora vakası Oğuzhan Nacak

15 Ekim 2018 – Freud’un İlk Dönem Metinleri-2: Savunma Psikonevrozları ve Savunma Psikonevrozları Üzerine İleri Değiniler Özgür Öğütcen

22 Ekim 2018 – Rüya: Bilinçdışına giden kral yolu ve arzunun gerçekleşmesi Ceren Korulsan

5 Kasım 2018 – Küçük Hans vakası Oğuzhan Nacak

12 Kasım 2018 – Freud’un İlk Dönem Metinleri-3: Anksiyete Nevrozları ve Nevrozların Etiyolojisinde Cinsellik Özgür Öğütcen

19 Kasım 2018 – Oidipus kompleksi Ceren Korulsan

26 Kasım 2018 – Fare Adam vakası Oğuzhan Nacak

3 Aralık 2018 – Çocukluk Çağı Cinselliği ve Çocuğun Çokbiçimli Sapkınlığı Özgür Öğütcen

10 Aralık 2018 – Histerik, Freud’un başkahramanı: Histeri Üzerine Çalışmalar Ceren Korulsan

17 Aralık 2018 – Schreber vakası Oğuzhan Nacak

24 Aralık 2018 – Obsesyonel: Bir nevroz kliniği Özgür Öğütcen

7 Ocak 2019 – Fobi nedir? Fobik kimdir? Ceren Korulsan

14 Ocak 2019 – Kurt Adam vakası Oğuzhan Nacak

 

2018-2019 İlk Sömestr Ders Programı Okuma Listesi

24 Eylül 2018:

 

Freud, S., Extracts from the Fliess Papers, SE Volume 1 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 175-280

 

1 Ekim 2018:

 

Freud, S., 1Özel Adların Unutulması bölümü, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi içinde, çev. Şemsa Yeğin, İstanbul: Payel, 2012

Freud, S., Birinci Ders, Psikanaliz Üzerine Beş Konferans Ve Psikanalize Toplu Bakış içinde, çev. Kamuran Şipal, İstanbul: Say, 2015

Freud, S,. Edim Hataları bölümü, Psikanalize Giriş Dersleri içinde, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi, 2016

Freud, S., Semptomların Anlamı bölümü, Psikanalize Giriş Dersleri içinde, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi, 2016

Lacan, J., Seminar V – Formations of the Unconscious (1957-1958), çev. Cormac Gallagher (http://www.lacaninireland.com/web/wp-content/uploads/2010/06/Book-05-the-formations-of-the-unconscious.pdf)

Lacan, J., Semptom Üzerine Cenevre Konferansı (1975), çev. Özgür Öğütcen

 

8 Ekim 2018:

 

Freud, S., Dora Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011

Lacan, J., Presentation on Transference bölümü, Écrits içinde, çev. Bruce Fink, New York: Norton, 2006

Fink, B., Hysteria and the Case of Dora bölümü, A Clinical Introduction to Freud: Techniques for Everyday Practice içinde, New York: Norton, 2017

 

15 Ekim 2018:

 

Freud, S., The Neuro-psychoses of defence, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 43-61

Freud, S., Further remarks on the neuro-psychoses of defence, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 159-185

 

22 Ekim 2018:

 

Freud, S., Düşleri Yorumlamanın Yöntemi bölümü, Düşlerin Yorumu  1. Cilt, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012

Freud, S., Bir Düş Bir İsteğin Doyurulmasıdır bölümü, Düşlerin Yorumu 1. Cilt, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012

Freud, S., Düşlerin Unutulması bölümü, Düşlerin Yorumu  2. Cilt, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012

 

5 Kasım 2018:

 

Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011

Bernard, D., Lacan ve Ergenlik, çev. Ceren Korulsan

 

12 Kasım 2018:

 

Freud, S., On the grounds for detaching a particular syndrome from neurasthenia under the description ‘Anxiety Neurosis’, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 87-117

Freud, S., Sexuality in the etiology of the neuroses, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 261-285.

 

19 Kasım 2018:

 

 

Freud, S., Oidipus Karmaşasının Çözümü bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011

Freud, S., Tipik Düşler bölümü, Düşlerin Yorumu 1 veya 2, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012

Freud, S., 4. Bölüm: Totemizmin Çocukta Geri Dönüşü, Totem ve Tabu içinde, çev. K. Tahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2002

 

26 Kasım 2018:

 

Freud, S., Sıçan Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996

Lacan, J., The Neurotic’s Individual Myth (1953), Psychoanalytic Quarterly 48. Sayı içinde, çev. Martha Noel Evans, 1979, syf 405-425.

Bruce, F., Obsession and the Case of the Rat Man bölümü, A Clinical Introduction to Freud: Techniques for Everyday Practice içinde, New York: Norton, 2017

 

3 Aralık 2018:

 

Freud, S., Cinsellik Üzerine Üç Deneme bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011

Freud, S., Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011

Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011

 

10 Aralık 2018:

 

Breuer, J., Freud, S., Histeri Üzerine Çalışmalar, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011

Freud, S., Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri bölümü, Psikopatoloji içinde, çev. Hakan Atalay, İstanbul: Payel, 1999

Freud, S., Histerik Nöbetler Hakkında Bazı Genel Görüşler bölümü, Metapsikoloji içinde, çev. Emre Kapkın ve Ayşen Tekşen, İstanbul: Payel, 2013

Freud, S., Bastırma bölümü, Metapsikoloji içinde, çev. Emre Kapkın ve Ayşen Tekşen, İstanbul: Payel, 2013

Lacan, J., Presentation on Transference bölümü, Écrits içinde, çev. Bruce Fink, New York: Norton, 2006

 

17 Aralık 2018:

 

Freud, S., Schreber Vakası, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996

Lacan, J., Seminar III – The Psychoses, çev. Russell Grigg, New York: Norton, 1997

Schereber, D., P., Akıl Hastalığımın Hatıratı, çev. Aylin Kayapalı, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2015

Leader, D., Psikoz bölümü, Delilik Nedir?, çev. Barış Engin Aksoy, İstanbul: Encore, 2016

 

24 Aralık 2018:

 

Freud, S., Sıçan Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996

Freud, S., Belirtiler ve Anksiyete bölümü, Psikopatoloji içinde, çev. Hakan Atalay, İstanbul: Payel, 1999

Freud, S., II. Bölüm: Tabu ve Ambivalent Duygular, Totem ve Tabu içinde, çev. K. Tahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2002

Lacan, J., The Neurotic’s Individual Myth, Psychoanalytic Quarterly 48. Sayı içinde, çev. Martha Noel Evans, 1979, syf 405-425.

Freud, S., Erkeklerin Yaptığı Özel Bir Tür Nesne Seçimi bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011

 

7 Ocak 2019:

 

Freud, S., Obsession and Phobias: Their Psychical Mechanism and Their Aetiology bölümü, SE III içinde, çev. James Strachey, London: Vintage, 2001

Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011

Freud, S., Savunma Psikonevrozları Üzerine Yeni Açıklamalar (1896), Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi içinde, 2006; 3(5-6):239-256

 

14 Ocak 2019:

 

Freud, S., Kurt Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996

Lacan, J., Introduction to the Question of the Psychoses bölümü, Seminar III – The Psychoses içinde, çev. Russell Grigg, New York: Norton, 1997

Leader, D., Kurt Adam bölümü, Delilik Nedir?, çev. Barış Engin Aksoy, İstanbul: Encore, 2016

 

  • Kasım 2018 ve Aralık 2018 aylarında katılımcılarla iki Perşembe günü “Freud Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
  • Pazartesi ve Perşembe toplantıları 20.30-22.00 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda olacaktır (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).

 

2.SÖMESTR: Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları

Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl boyunca süren ders programının ikinci basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin temel amacı katılımcıları Lacan’ın Freud’a dönüşüyle birlikte ortaya koyduğu Lacancı psikanalitik kavramlarla tanıştırmaktır: özne, öteki/Öteki, arzu, jouissance, fantazm, ayna evresi, imgesel/simgesel/gerçek, objet petit a, vb. Bu derslerin sonunda katılımcılar temel Lacancı psikanalitik kavramlar üzerine belirli bir kavrayışa sahip olacaklardır. 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak olan bu ders serisi her hafta Pazartesi günü saat 20.30-22.00 arasında gerçekleştirilecektir.

  • Mart 2018 ve Nisan 2018 aylarında katılımcılarla iki Perşembe günü Lacan Metinleri Okumaları düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
  • Pazartesi ve Perşembe toplantıları 20.30 ve 22.00 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda olacaktır (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).
  • Bu sömestrin okuma listesi, dönem başlamadan derneğin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Derneğin resmi internet sitesi şöyledir: psikanalizarastirmalari.com

 

2018-2019 İkinci Sömestr Programı

4 Şubat 2019 – Lacan’ın Freud’a dönüşü ne demek? Özgür Öğütcen

11 Şubat 2019 – Arzu nedir? Ceren Korulsan

18 Şubat 2019 – Lacan’ın ayna evresi kavramı Oğuzhan Nacak

25 Şubat 2019 – Lacan’ın üç düzeni: İmgesel, Simgesel, Gerçek Özgür Öğütcen

4 Mart 2019 – Özne ve Öteki Ceren Korulsan

11 Mart 2019 – Konuşanvarlık/parlêtre Oğuzhan Nacak

18 Mart 2019 – Psikozda arzu Özgür Öğütcen

25 Mart 2019 – Nevrozda arzu Ceren Korulsan

1 Nisan 2019 – Psikanalizde semptom ne demektir? Oğuzhan Nacak

8 Nisan 2019 – Psikozda fantazm Özgür Öğütcen

15 Nisan 2019 – Nevrozda fantazm Ceren Korulsan

22 Nisan 2019 – Jouissance Oğuzhan Nacak

29 Nisan 2019 – Klinik yapılar Özgür Öğütcen

6 Mayıs 2019 – Objet petit a Ceren Korulsan

13 Mayıs 2019 – Yabancılaşma/ayrılma Oğuzhan Nacak

 

HERKES İÇİN PSİKANALİZ SEMİNERLERİ

Bu toplantı serisi psikanaliz ile ilgilenen herkes için psikanalize giriş niteliğindedir. Psikanalitik kuram ve psikanaliz pratiğine dair temel bilgilere dair ayrıntılı bir okuma yapmak isteyen herkes bu toplantılara katılabilir.

Freud, 1900 yılında Fliess’e yazdığı mektupta “Bir gün, bu evin üzerinde, ‘Bu evde, 24 Temmuz 1895’te, Dr. Sigmund Freud rüyalardaki sırrı ortaya çıkardı’ yazan bir mermer tabela olabileceğine gerçekten inanır mıydın?” diye sorar. Freud rüyaların bilinçdışına giden kral yolu olduğunu ve rüyanın arzularla ilişkisini keşfeder. Şimdi Berggasse 19 numarada böyle bir tabela bulunmaktadır. Bu mektuptaki temennisi 121. doğum gününde gerçekleşir. Freud’un mektubunda bahsettiği tarih, Irma’ya yapılan enjeksiyon rüyasını gördüğü tarihtir. Bu toplantı işte bu noktadan yola çıkarak psikanalize bir giriş kapısı niteliği taşımaktadır.

Freud rüyalardan başlayarak düşüncelerin, isteklerin ve kararların bilinçten ziyade bilinçdışının etkisi altında olduğunu göstermiştir. Sonra ise bunların semptomlarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu tanımlamıştır. Bu başlı başına devrim niteliğinde bir gelişmedir. Bu yüzden de bilinçdışı, psikanalizin en merkezi kavramıdır.  

Freud semptomlarından dolayı acı çeken hastalarını, rüyalarından, dil sürçmelerinden, eksik edimlerinden ve semptomlarından bahsetmeye davet ederek hem onları tedavi etmeyi hem de psikanalizin tekniğini ve teorisini geliştirmeyi amaçlamıştır.

Semptomlar bilinçdışı uygunsuz fikirlerle ilgilidir ve bu fikirler de cinsellikle ilişkilidir. Bastırma, bu fikirlerin tamamen ortadan yok olmasını sağlamaz; bastırılan fikir bir semptom olarak ikame bir tatmin sağlar. Böylece Freud’un teorisindeki temel kavramlar olan çatışma, bastırma ve semptom ortaya çıkmıştır. Ardından dürtü, Oidipus kompleksi ve kastrasyon gelir. Freud’un psikanalitik tekniği serbest çağrışıma dayanır. Analist, serbest çağrışım yapan hastanın sözlerini “aktarım içinde” “yorumlama” ile ele alan kişidir.

Lacan ilk dönemlerinde Freud’un metinlerini temel alarak temel Freducu kavramları ortaya koymuş ve geliştirmiştir. Lacan’ın, 1960’lı yıllarda sonra, sıkı sıkıya Freud’un metinlerini takip etmekten belirli bir ölçüde uzaklaşarak kimilerine göre yapısalcı bir “dönüş” yaptığı söylenebilir. Lacan’ın bu dönüşe verdiği ad, bilindiği üzere, Freud’a dönüştür. İşte bu seminerlerde katılımcılar Lacan’ın yaptığı bu hamlenin ilk dönemiyle karşılaşacaklardır.

Bu seminerlerde, en başta Freud’un psikanalitik teoriyi inşasının temel basamakları ve merkezi nitelikteki eserleri ele alınacaktır. Bu kavramların kökeni, onun en önemli eseri olarak tanımladığı Rüyaların Yorumu’na dayanır. Freud teorik çalışması boyunca bu kavramları tekrar tekrar ele alır ve ilerletir. Lacan Freud’dan sonra onun üzerinde çalıştığı sorulardan başlayarak kendi teorisini geliştirir. Toplantıların son dört oturumunda ise Lacancı psikanalizin temel kavramları tanıtılacaktır.

 

HERKES İÇİN PSİKANALİZ SEMİNERLERİ PROGRAMI

Ekim ayından itibaren, her ayın ikinci Pazar günü saat 12.00-14.00 arasında gerçekleştirilecektir. Seminer programı şöyledir:

21 Ekim 2018 – Freud, Psikanalizin Keşfi: Hipnozdan serbest çağrışıma Ceren Korulsan

18 Kasım 2018 – Gündelik Yaşamda Psikanaliz: Rüyalar, Dil Sürçmeleri, Sakarlıklar ve Unutkanlıklar Oğuzhan Nacak

23 Aralık 2018 – Uygarlığın Huzursuzluğu Üzerine: Yaşadığımız çağ kaygı çağı mı sapkınlık çağı mı? Özgür Öğütcen

13 Ocak 2019 – Psikanaliz ve Cinsellik Oğuzhan Nacak

17 Şubat 2019 – Lacan neden Freudcudur? Özgür Öğütcen

17 Mart 2019 – Lacancı psikanalizin temel kavramları: öteki ve Öteki, arzu ve jouissance Ceren Korulsan

21 Nisan 2019 – Lacan’da üç düzen: İmgesel, Simgesel ve Gerçek Özgür Öğütcen

19 Mayıs 2019 – Lacancı psikanalizde söylemlere giriş Tuba Alkan

 

BAŞVURU KOŞULLARI

  • Seminerlere kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına seminerlere kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir.
  • Seminer ücreti toplam 800 TL’dir ve ücretin seminerler başlamadan önce yatırılması gerekmektedir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 700 TL’dir).
  • Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası

Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

  • Toplantıların yapılacağı dernek adres bilgisi şu şekildedir: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul