Psikanalitik Tekniğin Temelleri
Bruce Fink
Axis Yayınları, Çev.: Tuba Alkan, Oğuzhan Nacak

"Bu temel ilkeleri kesin bir biçimde göz önünde bulundurmayı amaçlayan teknik bir el kitabı hazırlayarak oldukça cüretkâr bir girişimde bulundum. Buradaki odak noktam, temel ilkelere dair uzun açıklamalar değil, başlangıç teknikleri olarak düşündüğüm şeyler olacak (ancak pek çok klinisyen için buradaki teknikler benim düşündüğüm gibi başlangıç seviyesinde olmayacak gibi görünüyor). Bu fikirle yola çıkarak, önceden Lacan’la ilgili hiçbir şey bilmeyen ve genel olarak psikanalizle ilgili çok az bilgisi olan okurlara göre yazdım. Umuyorum ki bu el kitabı, yeni başlayanlar ve daha deneyimli olan klinisyenler için, farklı sebeplerle de olsa kullanışlı olur."

A Clinical Introduction to Freud: Techniques for Everyday Practice
Bruce Fink
Axis Yayınları, Çev.: Mesut Varlık

Often overlooked because he is so easy to mock, ridicule, or just plain misunderstand, Freud introduced many techniques for clinical practice that are still widely employed today. Yet surprisingly, there has never been a clinical introduction to Freud's work that might be of use to students and professionals in their everyday lives and careers. Until now.

Bruce Fink, who is his generation's most respected translator of Lacan's work and a profound interpreter of Freud's, has written the definitive clinical introduction to Freud.

Öznellik ve Ötekilik
Lorenzo Chiesa
Axis Yayınları, Çev.: Hakan Gürvit

"Lacan okunamaz olmakla nam salmıştır ve anlaşılması tartışmasız bir şekilde zor olsa da, haklı olarak farkına varıldığı gibi belki de o kadar zor değildir. Elinizdeki çalışma, Lacan’ın sınır tanımaz stili ve açıkça çelişkili ifadeleri üzerine bitmez tükenmez dokundurmaların genellikle bir zihinsel tembelliğin mazeretlerinden başka bir şey olmadığını söyleyen rahatsız edici varsayımdan güdülenmektedir, henüz daha Badiou’nun sözettiği “duraksamayan cesareti” bulamamış düşüncesiz eleştirmen, hiç olmazsa Lacan’ın arkadaşlarından ikisinin gösterdiği entelektüel dürüstlüğü gösterecek tevazuya sahip olmalıdır..."

Lacancı Özne
Bruce Fink

"Lacan bize baştan aşağı yeni bir öznellik teorisi sunar. İnsan özne mefhumunu yapıbozuma uğratıp dağıtmaya çalışan pek çok postyapısalcının aksine, Lacan, bir psikanalist olarak, öznellik kavramını olmazsa olmaz kabul edip, özne olmanın ne demek olduğunu, nasıl özne olunduğunu, özne olamamaya yol açan (psikoza götüren) koşulları ve bir 'öznellik kıvılcımı' parlatmak için analistin elinde ne gibi araçlar bulunduğunu inceler.

Gelgelelim, Lacan’ın özne üzerine söylediği onca farklı şeyi bir araya getirmek hiç kolay değildir; özne teorisi, çoğumuz için pek de “anlaşılır” olmayışı bir yana çalışmalarının seyri içinde epey bir dönüşüm geçirmiştir."