2018-2019 İlk Sömestr Ders Programı Okuma Listesi


24 Eylül 2018:

Freud, S., Extracts from the Fliess Papers, SE Volume 1 içinde, Londra: Vintage, 2001, s.175-280.

24 Eylül 2018:

Freud, S., Özel Adların Unutulması bölümü, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi içinde, çev. Şemsa Yeğin, İstanbul: Payel, 2012.
Freud, S., Birinci Ders, Psikanaliz Üzerine Beş Konferans Ve Psikanalize Toplu Bakış içinde, çev. Kamuran Şipal, İstanbul: Say, 2015.
Freud, S,. Edim Hataları bölümü, Psikanalize Giriş Dersleri içinde, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi, 2016.
Freud, S., Semptomların Anlamı bölümü, Psikanalize Giriş Dersleri içinde, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi, 2016.
Lacan, J., Seminar V – Formations of the Unconscious (1957-1958), çev. Cormac Gallagher (http://www.lacaninireland.com/web/wp-content/uploads/2010/06/Book-05-the- formations-of-the-unconscious.pdf)
Lacan, J., Semptom Üzerine Cenevre Konferansı (1975), çev. Özgür Öğütcen, 2017.

8 Ekim 2018:

Freud, S., Dora Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011.
Lacan, J., Presentation on Transference bölümü, Écrits içinde, çev. Bruce Fink, New York: Norton, 2006.
Fink, B., Hysteria and the Case of Dora bölümü, A Clinical Introduction to Freud: Techniques for Everyday Practice içinde, New York: Norton, 2017.

15 Ekim 2018:

Freud, S., The Neuro-psychoses of defence, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s.43-61.
Freud, S., Further remarks on the neuro-psychoses of defence, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 159-185.

22 Ekim 2018:

Freud, S., Düşleri Yorumlamanın Yöntemi bölümü, Düşlerin Yorumu 1. Cilt içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012.
Freud, S., Bir Düş Bir İsteğin Doyurulmasıdır bölümü, Düşlerin Yorumu 1. Cilt içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012.
Freud, S., Düşlerin Unutulması bölümü, Düşlerin Yorumu 2. Cilt içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012.

5 Kasım 2018:

Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011.
Bernard, D., Lacan ve Ergenlik, çev. Ceren Korulsan, yayımlanmamış metin.

12 Kasım 2018:

Freud, S., On the grounds for detaching a particular syndrome from neurasthenia under the description ‘Anxiety Neurosis’, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 87-117.
Freud, S., Sexuality in the etiology of the neuroses, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 261-285.

19 Kasım 2018:

Freud, S., Oidipus Karmaşasının Çözümü bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Tipik Düşler bölümü, Düşlerin Yorumu 1 veya 2, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012.
Freud, S., 4. Bölüm: Totemizmin Çocukta Geri Dönüşü, Totem ve Tabu içinde, çev. K. Tahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2002.

26 Kasım 2018:

Freud, S., Sıçan Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996.
Lacan, J., The Neurotic’s Individual Myth (1953), Psychoanalytic Quarterly 48. Sayı içinde, çev. Martha Noel Evans, 1979, syf 405-425.
Bruce, F., Obsession and the Case of the Rat Man bölümü, A Clinical Introduction to Freud: Techniques for Everyday Practice içinde, New York: Norton, 2017.

3 Aralık 2018:

Freud, S., Cinsellik Üzerine Üç Deneme bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011.

10 Aralık 2018:

Breuer, J., Freud, S., Histeri Üzerine Çalışmalar, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri bölümü, Psikopatoloji içinde, çev. Hakan Atalay, İstanbul: Payel, 1999.
Freud, S., Histerik Nöbetler Hakkında Bazı Genel Görüşler bölümü, Metapsikoloji içinde, çev. Emre Kapkın ve Ayşen Tekşen, İstanbul: Payel, 2013.
Freud, S., Bastırma bölümü, Metapsikoloji içinde, çev. Emre Kapkın ve Ayşen Tekşen, İstanbul: Payel, 2013.
Lacan, J., Presentation on Transference bölümü, Écrits içinde, çev. Bruce Fink, New York: Norton, 2006.

17 Aralık 2018:

Freud, S., Schreber Vakası, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996.
Lacan, J., Seminar III – The Psychoses, çev. Russell Grigg, New York: Norton, 1997 Schereber, D., P., Akıl Hastalığımın Hatıratı, çev. Aylin Kayapalı, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2015.
Leader, D., Psikoz bölümü, Delilik Nedir?, çev. Barış Engin Aksoy, İstanbul: Encore, 2016.

24 Aralık 2018:

Freud, S., Sıçan Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996.
Freud, S., Belirtiler ve Anksiyete bölümü, Psikopatoloji içinde, çev. Hakan Atalay, İstanbul: Payel, 1999.
Freud, S., II. Bölüm: Tabu ve Ambivalent Duygular, Totem ve Tabu içinde, çev. K. Tahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2002.
Lacan, J., The Neurotic’s Individual Myth, Psychoanalytic Quarterly 48. Sayı içinde, çev. Martha Noel Evans, 1979, syf 405-425.
Freud, S., Erkeklerin Yaptığı Özel Bir Tür Nesne Seçimi bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.

7 Ocak 2019:

Freud, S., Obsession and Phobias: Their Psychical Mechanism and Their Aetiology bölümü, SE III içinde, çev. James Strachey, London: Vintage, 2001.
Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Savunma Psikonevrozları Üzerine Yeni Açıklamalar (1896), Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi içinde, 2006; 3(5-6):239-256.

14 Ocak 2019:

Freud, S., Kurt Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996.
Lacan, J., Introduction to the Question of the Psychoses bölümü, Seminar III – The Psychoses içinde, çev. Russell Grigg, New York: Norton, 1997.
Leader, D., Kurt Adam bölümü, Delilik Nedir?, çev. Barış Engin Aksoy, İstanbul: Encore, 2016.