LACANCI SÜPERVİZYON TOPLANTILARI

Lacancı Süpervizyon Toplantıları hastalarla yapılan çalışmada psikanalitik teorinin kliniğe aktarılışına odaklanmaktadır. Bu toplantıların amacı klinisyenlerin vaka sunumları ile Lacancı kliniğe dair kavrayışlarının ilerletilmesidir. Toplantılar grup süpervizyonu şeklinde ilerletilecektir.

Bu çalışmaya hâlihazırda vaka gören psikiyatri asistanları ve uzmanları, klinik psikologlar, psikologlar ve psikoloji yüksek lisans öğrencileri katılabilir. Klinik deneyimin paylaşılmasını ve kuramsal olarak ele alınan konuların kliniğe yansımalarının tartışılmasını amaçlayan programda vaka sunumlarını katılımcılar üstlenir. Vakaların toplantının öncesinde hazırlanması gerekmektedir. Sunulacak olan vakalar psikanalist Ceren Korulsan rehberliğinde hazırlanıp toplantıda grup eşliğinde çalışılacaktır. Her toplantıda klinik materyalin sağladığı imkâna göre bir veya iki vaka üzerinde çalışılabilir.

 • Lacancı Süpervizyon Toplantılarına kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına toplantılara kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir.
 • Yıl boyunca sürecek ve toplamda sekiz oturumdan oluşan Lacancı Süpervizyon Toplantıları şu tarihlerde gerçekleştirilecektir:
  21 Ekim 2018, 18 Kasım 2018, 23 Aralık 2018, 13 Ocak 2019, 17 Şubat 2019, 17 Mart 2019, 21 Nisan 2019, 19 Mayıs 2019
 • Toplantılar yukarıdaki tarihlerde, saat 15.30-17.30 arası gerçekleştirilecektir.
 • Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.
  Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği
  İş Bankası IBAN No: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08
 • Toplantılar, Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.
  Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul