LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ

4 SÖMESTR

Psikanaliz Araştırmaları Derneği (PAD) tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu derslere katılan kişiler derslerin sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu dersler teorik bir içeriğe sahiptir. Pandemi süresince dersler online olarak gerçekleştirilecektir.

1. Sömestr: Psikanalize Giriş Dersleri
2. Sömestr: Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları
3. Sömestr: Lacan’ın Katkıları 
4. Sömestr: Psikanalitik Tanı
Başvuru Koşulları 

1. SÖMESTR: Psikanalize Giriş Dersleri

Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır.

Birinci sömestr dersleri her sene Eylül – Ocak ayları arasında yapılmakta olup toplam 15 adet seminerden oluşmaktadır.

2020-2021 – 1. Sömestr programı için tıklayınız.

  • Katılımcılarla “Freud Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

     

2. SÖMESTR: Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları

Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl boyunca süren ders programının ikinci basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin temel amacı katılımcıları Lacan’ın Freud’a dönüşüyle birlikte ortaya koyduğu Lacancı psikanalitik kavramlarla tanıştırmaktır: özne, öteki/Öteki, arzu, jouissance, fantazm, ayna evresi, imgesel/simgesel/gerçek, objet petit a, vb. Bu derslerin sonunda katılımcılar temel Lacancı psikanalitik kavramlar üzerine belirli bir kavrayışa sahip olacaklardır.

İkinci sömestr dersleri her sene Şubat – Haziran ayları arasında yapılmaktadır..

2020-2021 – 2. Sömestr programı için tıklayınız.

  • Katılımcılarla “Lacan Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

     

3. SÖMESTR: Lacan’ın Katkıları

Bu ders serisinin amacı katılımcıları Lacan’ın psikanalitik teoriye yaptığı temel katkılarla tanıştırmak ve onları Lacancı teorinin içinde ilerletmektir. Lacan’ın Freud’a Dönüş’le birlikte gerçekleştirdiği dilbilimsel katkılardan başlayıp ilerleyen yıllarda Gerçek kavramı üzerine yaptığı yeni açılımlar katılımcılara aktarılacaktır. Bu derslere katılanlar dönemin sonunda Lacan’ın belli başlı temel kavramlarıyla tanışmış ve bunları kavrama konusunda ilerlemiş olacaklardır.

Üçüncü sömestr dersleri her sene Eylül – Ocak ayları arasında yapılmaktadır.

2020-2021 – 3. Sömestr programı için tıklayınız.

  • Katılımcılarla “Lacan Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

     

4. SÖMESTR: Psikanalitik Tanı

Bu ders serisi Lacancı kliniğe odaklanmıştır. İlk üç sömestrde teorik kavramlarla tanışan katılımcılar bu sömestrde Lacancı teorinin klinikle ilişkisiyle tanışacaklardır. Temel Lacancı-Freudcu klinik yapılar olan psikoz, nevroz ve sapkınlıklarla ilgili kavramlar ve analitik uygulamalar katılımcılara aktarılacaktır.

Bu sömestr Şubat ve Mayıs ayları arasında gerçekleştirilecektir. 

2020-2021 – 4. Sömestr programı için tıklayınız.

  • Katılımcılarla “Lacan Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ BAŞVURU KOŞULLARI

Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu ders programına katılan kişiler ders programının sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu program teorik bir içeriğe sahiptir.

• Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.

• Toplantılar pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecektir.

• Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

   Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası
   Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

• Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir).