LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ

4 SÖMESTR 2018-2020

Psikanaliz Araştırmaları Derneği (PAD) tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu derslere katılan kişiler derslerin sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu dersler teorik bir içeriğe sahiptir. Dersler IF-EPFCL (Internationale des Forums - École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien) üyesi Özgür Öğütcen, Ceren Korulsan ve Oğuzhan Nacak tarafından verilecektir. Bununla birlikte her sömestr EPFCL üyesi önde gelen psikanalistler ders programına Cumartesi tüm gün süren bir çalışma formatı içinde katılacaktır. Yurt dışından programa katkı sunacak psikanalistlerin adları her sömestr öncesinde duyurulacaktır. Ders programı Türkiye’den katılacak konuşmacılarla yurt dışından gelecek psikanalistlerin katılımcı olduğu yurt içi ve yurt dışı ayağı olan karma bir ders programıdır.

1. Sömestr: Psikanalize Giriş Dersleri
2. Sömestr: Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları
3. Sömestr: Lacan’ın Katkıları 
4. Sömestr: Psikanalitik Tanı
Başvuru Koşulları 

1. SÖMESTR: Psikanalize Giriş Dersleri

Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır. 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak olan bu ders serisi her hafta Pazartesi günü saat 20.30-22.00 arasında gerçekleştirilecektir.

3 Kasım 2018 Cumartesi günü ders programına EPFCL (École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien) kurucu üyesi psikanalist Albert Nguyen (AME) katılacaktır.

2018-2019 İlk Sömestr Ders Programı Okuma Listesi


24 Eylül 2018:

Freud, S., Extracts from the Fliess Papers, SE Volume 1 içinde, Londra: Vintage, 2001, s.175-280.

24 Eylül 2018:

Freud, S., Özel Adların Unutulması bölümü, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi içinde, çev. Şemsa Yeğin, İstanbul: Payel, 2012.
Freud, S., Birinci Ders, Psikanaliz Üzerine Beş Konferans Ve Psikanalize Toplu Bakış içinde, çev. Kamuran Şipal, İstanbul: Say, 2015.
Freud, S,. Edim Hataları bölümü, Psikanalize Giriş Dersleri içinde, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi, 2016.
Freud, S., Semptomların Anlamı bölümü, Psikanalize Giriş Dersleri içinde, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi, 2016.
Lacan, J., Seminar V - Formations of the Unconscious (1957-1958), çev. Cormac Gallagher (http://www.lacaninireland.com/web/wp-content/uploads/2010/06/Book-05-the- formations-of-the-unconscious.pdf)
Lacan, J., Semptom Üzerine Cenevre Konferansı (1975), çev. Özgür Öğütcen, 2017.

8 Ekim 2018:

Freud, S., Dora Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011.
Lacan, J., Presentation on Transference bölümü, Écrits içinde, çev. Bruce Fink, New York: Norton, 2006.
Fink, B., Hysteria and the Case of Dora bölümü, A Clinical Introduction to Freud: Techniques for Everyday Practice içinde, New York: Norton, 2017.

15 Ekim 2018:

Freud, S., The Neuro-psychoses of defence, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s.43-61.
Freud, S., Further remarks on the neuro-psychoses of defence, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 159-185.

22 Ekim 2018:

Freud, S., Düşleri Yorumlamanın Yöntemi bölümü, Düşlerin Yorumu 1. Cilt içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012.
Freud, S., Bir Düş Bir İsteğin Doyurulmasıdır bölümü, Düşlerin Yorumu 1. Cilt içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012.
Freud, S., Düşlerin Unutulması bölümü, Düşlerin Yorumu 2. Cilt içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012.

5 Kasım 2018:

Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011.
Bernard, D., Lacan ve Ergenlik, çev. Ceren Korulsan, yayımlanmamış metin.

12 Kasım 2018:

Freud, S., On the grounds for detaching a particular syndrome from neurasthenia under the description 'Anxiety Neurosis', SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 87-117.
Freud, S., Sexuality in the etiology of the neuroses, SE Volume 3 içinde, Londra: Vintage, 2001, s. 261-285.

19 Kasım 2018:

Freud, S., Oidipus Karmaşasının Çözümü bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Tipik Düşler bölümü, Düşlerin Yorumu 1 veya 2, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2012.
Freud, S., 4. Bölüm: Totemizmin Çocukta Geri Dönüşü, Totem ve Tabu içinde, çev. K. Tahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2002.

26 Kasım 2018:

Freud, S., Sıçan Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996.
Lacan, J., The Neurotic's Individual Myth (1953), Psychoanalytic Quarterly 48. Sayı içinde, çev. Martha Noel Evans, 1979, syf 405-425.
Bruce, F., Obsession and the Case of the Rat Man bölümü, A Clinical Introduction to Freud: Techniques for Everyday Practice içinde, New York: Norton, 2017.

3 Aralık 2018:

Freud, S., Cinsellik Üzerine Üç Deneme bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011.

10 Aralık 2018:

Breuer, J., Freud, S., Histeri Üzerine Çalışmalar, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri bölümü, Psikopatoloji içinde, çev. Hakan Atalay, İstanbul: Payel, 1999.
Freud, S., Histerik Nöbetler Hakkında Bazı Genel Görüşler bölümü, Metapsikoloji içinde, çev. Emre Kapkın ve Ayşen Tekşen, İstanbul: Payel, 2013.
Freud, S., Bastırma bölümü, Metapsikoloji içinde, çev. Emre Kapkın ve Ayşen Tekşen, İstanbul: Payel, 2013.
Lacan, J., Presentation on Transference bölümü, Écrits içinde, çev. Bruce Fink, New York: Norton, 2006.

17 Aralık 2018:

Freud, S., Schreber Vakası, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996.
Lacan, J., Seminar III - The Psychoses, çev. Russell Grigg, New York: Norton, 1997 Schereber, D., P., Akıl Hastalığımın Hatıratı, çev. Aylin Kayapalı, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2015.
Leader, D., Psikoz bölümü, Delilik Nedir?, çev. Barış Engin Aksoy, İstanbul: Encore, 2016.

24 Aralık 2018:

Freud, S., Sıçan Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996.
Freud, S., Belirtiler ve Anksiyete bölümü, Psikopatoloji içinde, çev. Hakan Atalay, İstanbul: Payel, 1999.
Freud, S., II. Bölüm: Tabu ve Ambivalent Duygular, Totem ve Tabu içinde, çev. K. Tahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2002.
Lacan, J., The Neurotic's Individual Myth, Psychoanalytic Quarterly 48. Sayı içinde, çev. Martha Noel Evans, 1979, syf 405-425.
Freud, S., Erkeklerin Yaptığı Özel Bir Tür Nesne Seçimi bölümü, Cinsellik Üzerine içinde, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel, 2011.

7 Ocak 2019:

Freud, S., Obsession and Phobias: Their Psychical Mechanism and Their Aetiology bölümü, SE III içinde, çev. James Strachey, London: Vintage, 2001.
Freud, S., Küçük Hans Vakası, Olgu Öyküleri 1 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 2011.
Freud, S., Savunma Psikonevrozları Üzerine Yeni Açıklamalar (1896), Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi içinde, 2006; 3(5-6):239-256.

14 Ocak 2019:

Freud, S., Kurt Adam, Olgu Öyküleri 2 içinde, çev. Ayhan Eğrilmez, İstanbul: Payel, 1996.
Lacan, J., Introduction to the Question of the Psychoses bölümü, Seminar III - The Psychoses içinde, çev. Russell Grigg, New York: Norton, 1997.
Leader, D., Kurt Adam bölümü, Delilik Nedir?, çev. Barış Engin Aksoy, İstanbul: Encore, 2016.

 • Kasım 2018 ve Aralık 2018 aylarında katılımcılarla iki Perşembe günü “Freud Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
 • Pazartesi ve Perşembe toplantıları 20.30-22.00 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda olacaktır (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).

2. SÖMESTR: Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları

Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl boyunca süren ders programının ikinci basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin temel amacı katılımcıları Lacan’ın Freud’a dönüşüyle birlikte ortaya koyduğu Lacancı psikanalitik kavramlarla tanıştırmaktır: özne, öteki/Öteki, arzu, jouissance, fantazm, ayna evresi, imgesel/simgesel/gerçek, objet petit a, vb.

Bu derslerin sonunda katılımcılar temel Lacancı psikanalitik kavramlar üzerine belirli bir kavrayışa sahip olacaklardır. 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak olan bu ders serisi her hafta Pazartesi günü saat 20.30-22.00 arasında gerçekleştirilecektir.

 • Mart 2018 ve Nisan 2018 aylarında katılımcılarla iki Perşembe günü Lacan Metinleri Okumaları düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
 • Pazartesi ve Perşembe toplantıları 20.30 ve 22.00 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda olacaktır (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).
 • Bu sömestrın okuma listesi, dönem başlamadan bu sayfadan duyurulacaktır.

3. SÖMESTR: Lacan’ın Katkıları

Bu ders serisinin amacı katılımcıları Lacan’ın psikanalitik teoriye yaptığı temel katkılarla tanıştırmak ve onları Lacancı teorinin içinde ilerletmektir. Lacan’ın Freud’a Dönüş’le birlikte gerçekleştirdiği dilbilimsel katkılardan başlayıp ilerleyen yıllarda Gerçek kavramı üzerine yaptığı yeni açılımlar katılımcılara aktarılacaktır. Bu derslere katılanlar dönemin sonunda Lacan’ın belli başlı temel kavramlarıyla tanışmış ve bunları kavrama konusunda ilerlemiş olacaklardır.

Bu sömestr Eylül 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu sömestrde üzerine çalışılacak konuların listesi aşağıdadır. Kesin tarihler, program ve okuma listesi ileride duyurulacaktır.

1- Lacancı Psikanalizde Yapı
2- Dört Lacancı Söylem
3- Cinsel İlişki Yoktur
4- Fallik jouissance ve Öteki jouissance
5- Psikanaliz ve Dil: Gösterenin Mantığı
6- Özneden Konuşanvarlığa geçiş
7- Tedavinin Yönü ve Yönetimi
8- Lacancı Psikanalizde Değişken Süreli Seans
9- Lacancı Psikanaliz Açısından Rüyalar Nasıl Ele Alınır?
10- Lacancı affektler: Utanç, suçluluk, ayıp, kaygı, öfke
11- Passage à l’acte ve acting-out üzerine
12- Bilinçdışının Beden Üzerine Etkileri

4. SÖMESTR: Psikanalitik Tanı

Bu ders serisi Lacancı kliniğe odaklanmıştır. İlk üç sömestrde teorik kavramlarla tanışan katılımcılar bu sömestrde Lacancı teorinin klinikle ilişkisiyle tanışacaklardır. Temel Lacancı-Freudcu klinik yapılar olan psikoz, nevroz ve sapkınlıklarla ilgili kavramlar ve analitik uygulamalar katılımcılara aktarılacaktır.

Bu sömestr Şubat 2020-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu sömestrde üzerine çalışılacak konuların listesi aşağıdadır. Kesin tarihler, program ve okuma listesi ileride duyurulacaktır.

1- Psikozlar
2- Psikozda men etme ve sanrı
3- Paranoya ve psikanaliz
4- Melankoli
5- Sapkınlık
6- Histeri
7- Obsesyonel nevroz
8- Psikanalizde aktarım
9- Farklı yapılarda arzu ve paradoksları
10- Cinsiyetlenme (Sexuation)
11- Psikanalitik yorum
12- Aktarım
13- Özdeşleşme

BAŞVURU KOŞULLARI


Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu ders programına katılan kişiler ders programının sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu program teorik bir içeriğe sahiptir.

 • Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.
 • Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.
  Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği - İş Bankası Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08
 • Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1000 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 800 TL’dir).
 • Toplantıların yapılacağı dernek adres bilgisi şu şekildedir: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul