Sapkınlıkta Aşk, Arzu ve Jouissance
Luis Izcovich

Axis Yayınları, Çev.: Oğuzhan Nacak

Luis Izcovich'in Avustralya'da sapkınlık üzerine verdiği seminer Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. Bu kitapta sapkınlığın psikanalitik açıdan nasıl ele alındığına dair ayrıntılar ve sapkınlığın diğer tanısal kategorilerle olan benzerliklerine ve farklılıklarına dair sorular ele alınmaktadır. Sapkınlık bir takım cinsel pratiklere indirgenebilecek bir kategori midir? Yoksa psikoz ve nevrozdan farklı bir yapı mıdır? Öyleyse analitik pratikte nasıl ele alınmaktadır? Yazarın Türkçe basım için yazdığı önsöze ulaşmak ve kitabı satın almak için tıklayınız.

Lacan'da Aşk
Bruce Fink
Kolektif Kitap, Çev.: Zeynep Oğuz, Elif Okan Gezmiş

"Freud 'Aşk Alanında Evrensel Değersizleştirme Eğilimi' makalesinde bazı erkeklerin başka bir erkek ile ilgisi olmadığı sürece bir kadına aşık olamadıklarından bahseder. Böyle erkekler, bu biçimsel, yapısal ve simgesel koşul olmadığı taktirde bir kadın ile ilgilenmezler. Bu koşul tabii ki oğlan çocukların annelerinin yakınlığı ve ilgisi için en başından beri babaları (veya kardeşleri) ile rekabete girdikleri Oidipal üçgeni anımsatır. Freud böyle erkeklerin, onlar sahneye çıkmadan önce halihazırda kadınla ilişkide olan öteki erkeği kıskanmaya ve ona karşı 'doyurucu rekabet ve düşmanlık itkilerine' sahip olmaya ihtiyaç duyduklarını belirtir."

Psikanalizin Dört Temel Kavramı
Jacques Lacan

Uluslarası Psikanaliz Birliği'nden "aforoz" edildikten sonra verdiği bu ilk seminerde (1964) Jacques Lacan, birkaç yönlü bir işe girişiyor: Bir yandan, dinleyicilerine psikanalizin dört temel kavramını (bilinçdışı, tekrarlama, aktarım, dürtü) kendine özgü bir tarzda tanıtırken, bir yandan da dönemin epistemolojisinden yararlanarak psikanalizin bilim olup olmadığını, psikanalizi var eden özneyle modern bilimi kuran öznenin, cogito'nun öznesinin aynı olup olmadığını sorguluyor; bu arada Freud'un düşüncesini açımladığı kadar onunla hesaplaşmaktan da geri durmuyor. Söylemiyle felsefeyi psikanalizle, psikanalizi de felsefeyle yüzleşmeye davet ediyor sürekli.

Kesinlikle Bipolar
Darian Leader
Après-Coup Serisi, Seri Editörleri: Ceren Korulsan, Özgür Öğütcen

Eğer savaş sonrası dönem “kaygı çağı” ve 80’ler ve 90’lar da “antidepresan çağı” olarak görülmekteyse, şu anda da bipolar çağını yaşamaktayız. Duygudurumu dengeleyen ilaçlar, yetişkinlerdeki kadar sıklıkta çocuklara da reçete edilmektedir. 1990’ların ortasından beri çocuklara yazılan reçetelerde yüzde dört yüz artış görülürken, toplamda bu tanının konma sıklığı yüzde dört bin artmıştır. Bipolarlıktaki bu patlayış nasıl açıklanabilir? Gerçek bir teşhisten mi bahsediyoruz, yoksa ilaç sektörünün büyük bir pazarlama kampanyasından mı?

Lacancı Psikanalize Bir Giriş
Bruce Fink
Lacancı Bakışlar Dizisi, Dizi Editörü: Özgür Öğütcen

Darian Leader'in Delilik Nedir? kitabının ardından Lacancı Bakışlar Dizisi'nin ikinci kitabı.
Psikanaliz tarihinin tartışmasız en önemli figürlerinden biri olan Jacques Lacan onu anlamak isteyenlerin pek çoğuna zor görünür. Lacan'ın psikanalize oldukça özgün yaklaşımının açık ve anlaşılır dökümünü sunan Bruce Fink işte bu okurlara hitap ediyor Psikanaliz tarihinin tartışmasız en önemli figürlerinden biri olan Jacques Lacan onu anlamak isteyenlerin pek çoğuna zor görünür. Lacan'ın psikanalize oldukça özgün yaklaşımının açık ve anlaşılır dökümünü sunan Bruce Fink işte bu okurlara hitap ediyor.

Delilik Nedir?
Darian Leader
Lacancı Bakışlar Dizisi, Dizi Editörü: Özgür Öğütcen

Delilik şimdiye kadar hep aşırılık, şiddet patlamaları, nöbetler, halüsinasyonlar olarak anlaşıldı. Ama ya sandığımız gibi değilse? Gözle görülür ve çarpıcı tepkilerden değil sıradan insanlarda da bulunan özelliklerden oluşuyorsa? Başka bir deyişle, deli olmak ile delirmek arasında fark varsa?

Psikanalist Darian Leader bu kitapta gayet "normal" görünen, ama günün birinde ağır suçlar işleyebilen insanları inceleyerek deliliğin ne olduğuna dair bakışımızı değiştirmemiz gerektiğini savunuyor.

Suret - Psikokültürel Analiz
9. Sayı, Dosya Konusu: Tekinsiz
Editör: Hakan Kızıltan

Bu dergiyle birlikte, içinde yaşadığımız dünyayı, değişik boyutlarıyla anlama, açıklama ve bunun için farklı söylemleri barındırma amacında olan bir alana adım atmış oluyoruz. Psikanalitik yaklaşımı sadece, klinik önermelere ve belli bir kişilik kuramına bağlı bir bilim olarak değil, bir metodoloji olarak düşündüğümüz zaman, çözümlemeyi ve hakikat üretmeyi amaçlayan diğer okuma yöntemleri (tarih, antropoloji, edebiyat, politika, etik, feminizm, ideoloji eleştirisi, film kuramı, sosyoloji, felsefe, cinsiyet ve Queer çalışmaları, kültürel incelemeler...) ile psikanaliz arasında yakınlaşmalar olabileceğini düşünüyoruz.

Lacan'ı Anlamak
Hervè Castanet
Lacancı
Bakışlar Dizisi, Dizi Editörü: Özgür Öğütcen

Freud psikanalizi icat etti. Jacques Lacan ise psikanalize yeni bir boyut kazandırdı. Bu kitabın öğretici bir amacı var: Lacan Freud’un çıkmazlarını aşarak psikanalizi nasıl yeniden yaratmıştır? Temel Lacancı kavramları açıklamaya odaklanan bu çalışma yeni Lacan okurları için iyi bir rehber olacaktır.

Darian Leader'in Delilik Nedir? kitabıyla başlayan Lacancı Bakışlar dizisi birçok alanı etkileyen Jacques Lacan'ın psikanaliz kuramını ve bu kuramın uygulamada yarattığı yenilikleri açık, kapsamlı ve sistematik bir şekilde sunmayı amaçlıyor.