Şehrin Deli Efendileri
Antonio Quinet

Axis Yayınları, Çev.: Ceren Korulsan

"Nasıl olur da hem bu öznenin tekil karakterine saygı duymak hem de bu sorumluluğu alması ve topluma dahil olması mümkün olabilir? Ve bu, üretim ideallerine, piyasanın mantığına özgü normlara ve kapitalist söyleme boyun eğmeden nasıl olabilir? Başka bir deyişle, sermayenin buyruğu altında aynı ritmde yürümek zorunda olduğu bir sisteme onu adapte etmeye çalışmadan sosyal alanı psikotiğin dahil olmasına uygun hale nasıl getirebiliriz? Bilinçdışının öznesiyle ilgilenmeyen, psikotiğin topluma dahil olmasıyla da bir o kadar ilgilenmeyen özel psikiyatri klinikleri tarafından desteklenen hastane yatışı endüstrisinin kabul edilemezliğini göz önünde bulundurduğumuz zaman bunlar ortaya çıkan çok temel sorulardır." Giriş yazısı için tıklayınız.

Sapkınlıkta Aşk, Arzu ve Jouissance
Luis Izcovich

Axis Yayınları, Çev.: Oğuzhan Nacak

Luis Izcovich'in Avustralya'da sapkınlık üzerine verdiği seminer Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. Bu kitapta sapkınlığın psikanalitik açıdan nasıl ele alındığına dair ayrıntılar ve sapkınlığın diğer tanısal kategorilerle olan benzerliklerine ve farklılıklarına dair sorular ele alınmaktadır. Sapkınlık bir takım cinsel pratiklere indirgenebilecek bir kategori midir? Yoksa psikoz ve nevrozdan farklı bir yapı mıdır? Öyleyse analitik pratikte nasıl ele alınmaktadır? Yazarın Türkçe basım için yazdığı önsöze ulaşmak ve kitabı satın almak için tıklayınız.

Lacan'da Aşk
Bruce Fink
Kolektif Kitap, Çev.: Zeynep Oğuz, Elif Okan Gezmiş

"Freud 'Aşk Alanında Evrensel Değersizleştirme Eğilimi' makalesinde bazı erkeklerin başka bir erkek ile ilgisi olmadığı sürece bir kadına aşık olamadıklarından bahseder. Böyle erkekler, bu biçimsel, yapısal ve simgesel koşul olmadığı taktirde bir kadın ile ilgilenmezler. Bu koşul tabii ki oğlan çocukların annelerinin yakınlığı ve ilgisi için en başından beri babaları (veya kardeşleri) ile rekabete girdikleri Oidipal üçgeni anımsatır. Freud böyle erkeklerin, onlar sahneye çıkmadan önce halihazırda kadınla ilişkide olan öteki erkeği kıskanmaya ve ona karşı 'doyurucu rekabet ve düşmanlık itkilerine' sahip olmaya ihtiyaç duyduklarını belirtir."

Psikanalizin Dört Temel Kavramı
Jacques Lacan
Metis Yayınları, Çev: Nilüfer Erdem

Uluslarası Psikanaliz Birliği'nden "aforoz" edildikten sonra verdiği bu ilk seminerde (1964) Jacques Lacan, birkaç yönlü bir işe girişiyor: Bir yandan, dinleyicilerine psikanalizin dört temel kavramını (bilinçdışı, tekrarlama, aktarım, dürtü) kendine özgü bir tarzda tanıtırken, bir yandan da dönemin epistemolojisinden yararlanarak psikanalizin bilim olup olmadığını, psikanalizi var eden özneyle modern bilimi kuran öznenin, cogito'nun öznesinin aynı olup olmadığını sorguluyor; bu arada Freud'un düşüncesini açımladığı kadar onunla hesaplaşmaktan da geri durmuyor. Söylemiyle felsefeyi psikanalizle, psikanalizi de felsefeyle yüzleşmeye davet ediyor sürekli.

Kesinlikle Bipolar
Darian Leader
Après-Coup Serisi, Seri Editörleri: Ceren Korulsan, Özgür Öğütcen

Eğer savaş sonrası dönem “kaygı çağı” ve 80’ler ve 90’lar da “antidepresan çağı” olarak görülmekteyse, şu anda da bipolar çağını yaşamaktayız. Duygudurumu dengeleyen ilaçlar, yetişkinlerdeki kadar sıklıkta çocuklara da reçete edilmektedir. 1990’ların ortasından beri çocuklara yazılan reçetelerde yüzde dört yüz artış görülürken, toplamda bu tanının konma sıklığı yüzde dört bin artmıştır. Bipolarlıktaki bu patlayış nasıl açıklanabilir? Gerçek bir teşhisten mi bahsediyoruz, yoksa ilaç sektörünün büyük bir pazarlama kampanyasından mı?

Lacancı Psikanalize Bir Giriş
Bruce Fink
Lacancı Bakışlar Dizisi, Dizi Editörü: Özgür Öğütcen

Darian Leader'in Delilik Nedir? kitabının ardından Lacancı Bakışlar Dizisi'nin ikinci kitabı.
Psikanaliz tarihinin tartışmasız en önemli figürlerinden biri olan Jacques Lacan onu anlamak isteyenlerin pek çoğuna zor görünür. Lacan'ın psikanalize oldukça özgün yaklaşımının açık ve anlaşılır dökümünü sunan Bruce Fink işte bu okurlara hitap ediyor Psikanaliz tarihinin tartışmasız en önemli figürlerinden biri olan Jacques Lacan onu anlamak isteyenlerin pek çoğuna zor görünür. Lacan'ın psikanalize oldukça özgün yaklaşımının açık ve anlaşılır dökümünü sunan Bruce Fink işte bu okurlara hitap ediyor.

Delilik Nedir?
Darian Leader
Lacancı Bakışlar Dizisi, Dizi Editörü: Özgür Öğütcen

Delilik şimdiye kadar hep aşırılık, şiddet patlamaları, nöbetler, halüsinasyonlar olarak anlaşıldı. Ama ya sandığımız gibi değilse? Gözle görülür ve çarpıcı tepkilerden değil sıradan insanlarda da bulunan özelliklerden oluşuyorsa? Başka bir deyişle, deli olmak ile delirmek arasında fark varsa?

Psikanalist Darian Leader bu kitapta gayet "normal" görünen, ama günün birinde ağır suçlar işleyebilen insanları inceleyerek deliliğin ne olduğuna dair bakışımızı değiştirmemiz gerektiğini savunuyor.