GÜNDELİK HAYATIN PSİKANALİZİ

Bu toplantı serisi psikanaliz ile ilgilenen herkes için psikanalize giriş niteliğindedir. Psikanalitik kuram ve psikanaliz pratiğine dair temel bilgilere dair ayrıntılı bir okuma yapmak isteyen herkes bu toplantılara katılabilir.

Freud, 1900 yılında Fliess’e yazdığı mektupta “Bir gün, bu evin üzerinde, ‘Bu evde, 24 Temmuz 1895’te, Dr. Sigmund Freud rüyalardaki sırrı ortaya çıkardı’ yazan bir mermer tabela olabileceğine gerçekten inanır mıydın?” diye sorar. Freud rüyaların bilinçdışına giden kral yolu olduğunu ve rüyanın arzularla ilişkisini keşfeder. Şimdi Berggasse 19 numarada böyle bir tabela bulunmaktadır. Bu mektuptaki temennisi 121. doğum gününde gerçekleşir. Freud’un mektubunda bahsettiği tarih, Irma’ya yapılan enjeksiyon rüyasını gördüğü tarihtir. Bu toplantı işte bu noktadan yola çıkarak psikanalize bir giriş kapısı niteliği taşımaktadır.

Freud rüyalardan başlayarak düşüncelerin, isteklerin ve kararların bilinçten ziyade bilinçdışının etkisi altında olduğunu göstermiştir. Sonra ise bunların semptomlarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu tanımlamıştır. Bu başlı başına devrim niteliğinde bir gelişmedir. Bu yüzden de bilinçdışı, psikanalizin en merkezi kavramıdır.

Freud semptomlarından dolayı acı çeken hastalarını, rüyalarından, dil sürçmelerinden, eksik edimlerinden ve semptomlarından bahsetmeye davet ederek hem onları tedavi etmeyi hem de psikanalizin tekniğini ve teorisini geliştirmeyi amaçlamıştır.

Semptomlar bilinçdışı uygunsuz fikirlerle ilgilidir ve bu fikirler de cinsellikle ilişkilidir. Bastırma, bu fikirlerin tamamen ortadan yok olmasını sağlamaz; bastırılan fikir bir semptom olarak ikame bir tatmin sağlar. Böylece Freud’un teorisindeki temel kavramlar olan çatışma, bastırma ve semptom ortaya çıkmıştır. Ardından dürtü, Oidipus kompleksi ve kastrasyon gelir. Freud’un psikanalitik tekniği serbest çağrışıma dayanır. Analist, serbest çağrışım yapan hastanın sözlerini “aktarım içinde” “yorumlama” ile ele alan kişidir.

Lacan ilk dönemlerinde Freud’un metinlerini temel alarak temel Freducu kavramları ortaya koymuş ve geliştirmiştir. Lacan’ın, 1960’lı yıllarda sonra, sıkı sıkıya Freud’un metinlerini takip etmekten belirli bir ölçüde uzaklaşarak kimilerine göre yapısalcı bir “dönüş” yaptığı söylenebilir. Lacan’ın bu dönüşe verdiği ad, bilindiği üzere, Freud’a dönüştür. İşte bu seminerlerde katılımcılar Lacan’ın yaptığı bu hamlenin ilk dönemiyle karşılaşacaklardır.

SEMİNER PROGRAMI

Dersler Ekim ayından itibaren her ayın programda belirtilen Pazar günleri 10.00-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

20 Ekim 2019 Özgür Öğütcen – Psikanaliz Nedir?
17 Kasım 2019 Ceren Korulsan – Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları: Öteki, özne, jouissance
15 Aralık 2019 Oğuzhan Nacak – Ayna Evresi
19 Ocak 2020 Özgür Öğütcen – Uygarlığın Huzursuzluğu
16 Şubat 2020 Ceren Korulsan – Aşk ve Arzu: Halit Ziya Uşaklıgil
15 Mart 2020 Tuba Alkan – Lacan’da arzu: Hamlet Örneği
12 Nisan 2020 Oğuzhan Nacak – Psikanalitik Açıdan Psikoz: La Pianiste Örneği
10 Mayıs 2020 Özgür Öğütcen – Nuri Bilge Ceylan Üzerine

BAŞVURU KOŞULLARI

• Seminerlere kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına seminerlere kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir.

• Seminer ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.
Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği - İş Bankası
Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

• Program ücreti 1000 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 800 TL’dir).

• Seminerler, Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Adre: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul