Just at the beginning of the text of Idan Oren, he says, “choosing to speak of a moment is in itself part of” his answer. The first sentence of his text is “What does Lacan say about desire?” “Moment”, what is the meaning of a moment in psychoanalysis? Could we say psychoanalysis is composed of singular moments that the subject transforms after passing over them? Lacan talks about “moment” in Seminar XI when he has introduced his notion of the drive. To be specific, we need to point out where Lacan uses the word “moment”: in the chapter of The deconstruction of the drive. French people in their Frenchness (I know this word doesn’t exist), Lacan says, they were mocking German chancellor Bismarck’s psychologische Moment, they also had a habit correcting use of the words. The moment is the opposite of constancy this is a shock force.daha fazlası İçİn >

Bu çalışma gününe yazdığım üçüncü argümanda, Lacan’ın bir sözünü hatırlatmıştım, çok güçlü ve doğal olarak -konuşan Lacan olduğu için- muammalarla dolu bir ifade: “… kesinlikle onlara söylenebilecek bir şey var”. Buna karşın, otizm üzerine çalışırken, az ya da çok gerçekçi denebilecek, başka bir bakış açısına rastladım. Otizmin tedavisinde nereye kadar gidebiliriz? Otizm şizofreniye mi dönüşür yoksa otizme mi? Bazı Lacancı yazarlar, bu alanda çalışan pek çok başka uzman gibi, otizmin olası tek evriminin yine otizm olduğunu öne sürüyorlar: Otist otiste evrilir, örneğin Kanner’in otistiğinden Asperger’in otistiğine…daha fazlası İçİn >

Hastalarımdan şöyle şeyler duyuyorum ara sıra: “Bana bir ilaç verin, bütün acılarımı hemen geçirsin ve beni hemen mutlu etsin. Böyle bir ilaç yok mu?” İngilizcede “drug” kelimesi hem yasal-tıbbi ilaçları hem de bizim Türkçe’de “madde” dediğimiz şeyleri adlandırdığı için, “ilaç” kullanımının tıbbi ve diğer türündeki ilişkiyi daha iyi ifade ediyor. Eroinin başlangıçta morfin bağımlılığının tedavisi için geliştirilmiş bir “ilaç” olduğunu hatırlarsak bu kelimenin ifade ettiği şeyler daha iyi anlaşılabilir. Dolayısıyla bir hastalık için ilaç kullanmak istemek sadece basit bir olgu değil, bu, insani acılara ve öznel sorumluluğa ilişkin yaklaşımın önemli bir biçimini teşkil ediyor…daha fazlası İçİn >

Aslına bakarsanız son bir yıl içinde yaptığımız dört büyük toplantı, iki sempozyum ve iki çalışma günü birbiriyle bir şekilde bir ilişki içinde görülebilir. Ve bunların hepsi belli soruların etrafında döndü. Bu soruları bir soruyla özetlemek gerekirse o da şu: “Psikanaliz bize ne vaat ediyor?” Yani psikanaliz nasıl bir tedavi yöntemidir, psikanaliz tedavi eder mi, semptom nedir, günümüzde psikanaliz ne ifade ediyor ve nihayetinde eylem ve ketlenme bu temel sorunun çeşitlemeleri olarak görülebilir. Çünkü bütün toplantılarda psikanaliz tekniğine odaklanmaktansa psikanalizin temellerinin ne olduğuna odaklandık. Bunların tümünü bir çerçeve gibi tutan, çerçeveleyen de “psikanalitik eylem” kavramı olabilir. Neden olmasın!daha fazlası İçİn >