İki büyük yaratıcı tarafından oluşturulan iki büyük tragedya: Sofokles ve Shakespeare, Oidipus ve Hamlet. Freud neden psikanalizin şibboleti olarak Oidipus’u seçti de Hamlet’i seçmedi? İki tragedya ve iki kahraman arasında yakınlık olduğu fikri bir yorumdur, Freudcu bir yorumdur. Yıllar sonra Jacques Lacan, Hamlet üzerine yorum yaptığı bir dersinde (arzu ve arzunun yorumlanması üzerine olan VI. Semineri’nde) her iki metni ve bu metinlerin konularını karşılaştırmıştır. Lacan tragedyanın gizemi açığa çıkana kadar Oidipus’un kendi suçundan habersiz (yani, bilinçdışı) kaldığını, oysa Hamlet’in her zaman neler olup bittiğini bildiğini söyler. Freud tarafından analiz edilen “öldüğünü bilmeyen baba” rüyasındaki babadan farklı olarak, Hamlet’in babası ölü olduğunu ve bunun nedenini biliyordu.daha fazlası İçİn >

So “What does Lacan say about desire?” That’s our title today. Surely he says many things about desire, not all of them are consistent, and not all of them offer themselves to understanding. I singled out *a moment* that I will present as my own little answer to this question. I have quite a few of justifications for this – both for choosing this moment in particular and for choosing a moment, in speaking about desire – because choosing to speak of a moment is in itself part of my answer. But if I present you with the justifications I will not have time to present the moment, so I will offer you this moment, and if this will seem relevant for you, as patients, as clinicians and as desiring subjects, perhaps you will take it on yourselves to justify it. This is a clinical matter because sometime patients spend years in treatment justifying themselves before they get to saying what they really have to say.daha fazlası İçİn >

Bu sempozyuma başlık olarak “Eylemler ve Ketlenme” temasının seçilmesini çok hoş buldum. Ketlenmenin hem geçmişte hem şu anda önemli bir tema olduğu söylenebilir. Analiz talebinde bulunan kişi genellikle ketlenmelerle gelir: Ya mesleki olarak gerçekleştirmek istediklerini gerçekleştiremiyordur ya da arzuladığı gibi duygusal ilişkiler kuramıyordur. Bunlar hafif ketlenmeler de olabilir daha ağır ketlenmeler de olabilir. Gelelim eylemler terimine: Bu, sempozyumun başlığında olduğu gibi çoğuldur ve bu eylemlerin neye göndermesi olduğu sorgulanabilir. daha fazlası İçİn >

Aşkın karışıklıkları vardır, bazen aşk başarısızlığa dönüşür. Aşktaki başarısızlık, sıklıkla bir analiste gitmenin sebeplerinden biri olagelmiştir ve bazen romantik bir karşılaşma analizi erken terk etmenin sebeplerinden biri olabilir. Aşkla iyileşme hep biraz şüphe uyandırır. Freud fazla hızlı iyileştirmemek gerektiği konusunda uyarıyordu ve bu uyarısı aşkın serap ve yanılsamalarına dairdi. Lacan da tanı için aşktan yararlandı. Aşk, diyordu Lacan, psikozda başarısızlığa sürüklenir. Nevrozda da bir o kadar başarısızlık söz konusudur ama farklı bir biçimde.daha fazlası İçİn >

Psikanalitik araştırmanın her alanındaki dönüşüm Ernest Jones’un ilgisini çekti ve son yıllarda bu soruşturmalar yavaş yavaş kadınların cinsel yaşamının gelişimine sıçramış bulunmakta; doğal olarak o bu konuya en önemli katkıyı yapan kişiler arasındadır. Her zaman olduğu gibi o, hâlihazırda sahip olduğumuz bilgiyi aydınlatmaktaki ve aynı zamanda kendi yeni gözlemlerini buna katmaktaki özel yeteneğiyle çalıştığı konu üzerine büyük bir ışık tutmaktadır…daha fazlası İçİn >