4. SÖMESTR: PSİKANALİTİK TANI

İlk üç sömestrde teorik kavramlarla tanışan katılımcılar bu sömestrde Lacancı teorinin klinikle ilişkisiyle tanışacaklardır. Temel Lacancı-Freudcu klinik yapılar olan psikoz, nevroz ve sapkınlıklarla ilgili kavramlar ve analitik uygulamalar katılımcılara aktarılacaktır. Bu sömestr Şubat 2020-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu sömestra katılmak için diğer sömestrlara katılmış olma zorunluluğu yoktur.

16 Şubat 2020 Pazar günü başlayacak olan bu ders serisi iki haftada bir Pazar günü saat 15.30-18.15 arasında gerçekleştirilecektir. 1 Mart 2020 Pazar günü ders programına EPFCL (École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien) üyesi David Bernard katılacaktır. Ders programı sayfanın aşağısındaki görselde yer almaktadır.

  • 26 Nisan Pazar günü katılımcılarla Lacan Metinleri Okumaları düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
  • Toplantılar 15.30 ve 18.15 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda olacaktır (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).

Katılım Koşulları

Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.

Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

   Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası

   Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir.

4.sömestr_2