3.SÖMESTR: LACAN’IN KATKILARI
22 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020

Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin eğitim programının Lacan’ın Katkıları başlıklı bu sömestrinde Lacancı psikanalizin bazı temel kavramlarına, müdahalelerine ve tekniklerine derinlemesine bir başlangıç yapılması amaçlanmaktadır. Bu sömestr Lacancı psikanalizin nasıl başladığına, ilk görüşmelerden psikanaliz sürecine nasıl geçildiğine, aktarımın nasıl ele alındığına, genel hatlarıyla psikanalitik tedavinin nasıl yönlendirildiğine, rüyaların ele alınış biçimine, Lacancı affektlerin neler olduğuna, Sexuation meselesinin nasıl ele alındığına ve daha pek çok konuya klinik bağlamda değinilecektir. Görüldüğü üzere bu sömestr dersleri, temel olarak katılımcılara Lacancı psikanalizin başlangıcına ilişkin bir yönelim vermek üzere başlayıp onları tedavinin ilerleyişi bağlamında affektler, rüyalar ve Sexuation etrafında yeni bir klinik kavrayışa ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu dönem derslerine katılmak için birinci ve ikinci döneme katılmış olma zorunluluğu aranmamaktadır. Lacancı psikanalizi teorik ve klinik olarak kavramak belirli merhalelerin adım adım aşıldığı kronolojik bir ilerleyişten ziyade bir tür mantıksal zamana sahip olduğu için bu şart –yani, kronolojik ilerleme şartı- aranmamaktadır. Klinisyen adaylarının ve hâlihazırda klinisyen olanların kendi pratiklerinde karşılaştıkları sorunlara, çıkmazlara ve diğer birtakım meselelere ilişkin Lacancı psikanalizin onlara sunabileceği olanaklarla ilk elden -yani, klinik olarak- karşılaşabilmeleri için bu eğitim dönemi tasarlanmıştır. Bu dönemin sonunda katılımcıların programda belirtilen Lacancı psikanalitik kavram, yaklaşım ve müdahalelerle tanışıklıklarının oluşması en öncelikli hedeftir. İkinci olarak katılımcılar Lacancı psikanalizin özgünlüğünü teşkil eden değişken süreli seans, seans kesilmesi, arzunun yorumlanmasının biçimi, rüyaların ele alınışı, bilinçdışına vurgu konularında kavrayışlarını ilerletebileceklerdir.

22 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan bu ders serisi pazar günleri saat 15.30-18.15 arasında gerçekleştirilecektir. Günün ilk konuşmacısının sunumunun ardından 15 dk’lık ara verilecektir ve 17:00’da günün ikinci konuşmacısı sunumuna başlayacaktır. Ders programını aşağıda bulabilirsiniz.

  • 3 Kasım 2019 ve 8 Aralık 2019 tarihlerinde katılımcılarla iki pazar günü “Lacan Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında isteyen katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
  • 3. Sömestr Pazar toplantıları 15.30-18.15 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda olacaktır (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).

BAŞVURU KOŞULLARI

Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu ders programına katılan kişiler ders programının sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu program teorik bir içeriğe sahiptir.

  • Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.
  • Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

         Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası

         Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

  • Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir).
  • Toplantıların yapılacağı dernek adres bilgisi şu şekildedir: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul