3. Sömestr: Lacan’ın Katkıları

Bu ders serisinin amacı katılımcıları Lacan’ın psikanalitik teoriye yaptığı temel katkılarla tanıştırmak ve onları Lacancı teorinin içinde ilerletmektir. Lacan’ın Freud’a Dönüş’le birlikte gerçekleştirdiği dilbilimsel katkılardan başlayıp ilerleyen yıllarda Gerçek kavramı üzerine yaptığı yeni açılımlar katılımcılara aktarılacaktır. Bu derslere katılanlar dönemin sonunda Lacan’ın belli başlı temel kavramlarıyla tanışmış ve bunları kavrama konusunda ilerlemiş olacaklardır.

27 Eylül günü başlayacak olan toplantılar ayda iki kez Pazar günleri 15:30-18:15 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu toplantılar pandemi nedeniyle toplantı salonuna gelmek istemeyenler ve İstanbul dışında yaşayanlar için online olarak gerçekleştirilecektir. Online katılmak isteyen katılımcıların görüşme sırasında bunu belirtmeleri yeterlidir. Pandemiye dair yeni gelişmeler olması durumunda toplantılar tamamen online şekilde gerçekleştirilebilir.

22 Kasım Pazar günkü oturumda katılımcılarla “Lacan Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.

Ders programlarının ayrıntılarının yer aldığı pdf dosyasına erişmek için tıklayınız.

4

LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ BAŞVURU KOŞULLARI

Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu ders programına katılan kişiler ders programının sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu program teorik bir içeriğe sahiptir.

• Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.

• Toplantılar pandemi nedeniyle toplantı salonuna gelmek istemeyenler ve İstanbul dışında yaşayanlar için online olarak gerçekleştirilecektir. Online katılmak isteyen katılımcıların görüşme sırasında bunu belirtmeleri yeterlidir. Pandemiye dair yeni gelişmeler olması durumunda toplantılar tamamen online şekilde gerçekleştirilebilir.

• Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

   Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası
   Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

• Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir).

• Toplantıların yapılacağı dernek adres bilgisi şu şekildedir: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul