1. SÖMESTR: PSİKANALİZE GİRİŞ DERSLERİ

Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır. 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak olan bu ders serisi her hafta Pazartesi günü saat 20.30-22.00 arasında gerçekleştirilecektir.

3 Kasım 2018 Cumartesi günü ders programına EPFCL (École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien) kurucu üyesi psikanalist Albert Nguyen (AME) katılacaktır.

  • Kasım 2018 ve Aralık 2018 aylarında katılımcılarla iki Perşembe günü “Freud Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
  • Pazartesi ve Perşembe toplantıları 20.30-22.00 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda olacaktır (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).
  • 1. sömestrin okuma listesi için tıklayınız.