1. SÖMESTR: PSİKANALİZE GİRİŞ DERSLERİ
22 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020

Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır.

22 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan bu ders serisi pazar günleri saat 12.00-14.45 arasında gerçekleştirilecektir. Günün ilk konuşmacısının sunumunun ardından 15 dk’lık ara verilecektir ve 13:30’da günün ikinci konuşmacısı sunumuna başlayacaktır. Ders programını aşağıda bulabilirsiniz.

  • 17 Kasım 2019 ve 15 Aralık 2019 tarihlerinde katılımcılarla iki pazar günü “Freud Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu okuma çalışmasında isteyen katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır.
  • 1. Sömestr pazar toplantıları, 12.00-14.45 saatleri arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir (Adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul).

BAŞVURU KOŞULLARI

Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu ders programına katılan kişiler ders programının sonunda Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu program teorik bir içeriğe sahiptir.

  • Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.
  • Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

         Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği – İş Bankası

         Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08

  • Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir).
  • Toplantıların yapılacağı dernek adres bilgisi şu şekildedir: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul