• PAD

  • LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ

  • MAKALE ve YAYINLARIMIZ

france ile ilgili görsel sonucuFR

Psikanaliz Araştırmaları Derneği

Derneğimizin amacı Freud’un ve Lacan’ın öğretisini aktarmaktır: Psikanaliz Araştırmaları Derneği (PAD) uluslararası IF-EPFCL'e bağlı bir oluşumdur ve psikanaliz eğitimleri vermek, analist yetiştirmek ve psikanaliz alanında Lacancı yönelimle araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. PAD, psikanalitik formasyonun olmazsa olmaz üç bileşenini içeren kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır: kişisel analiz, klinik süpervizyon ve teorik/klinik çalışmalar.

Ders ve Seminer Programları

PAD'ın ders ve seminer programları iki farklı etkinlikten oluşmaktadır. Etkinliklere başvurular ayrı ayrı yapılmalıdır.

1- Lacancı Psikanaliz Teorik Dersleri

Bu ders programı dört sömestrdan oluşmaktadır ve iki yılı kapsamaktadır. Her sömestrda birbirini takip eden farklı konular ele alınacaktır ve her bir sömestr on beş dersten oluşmaktadır. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yaptırılması gerekmektedir.

2020-2021 yıllarının Eylül ve Ocak ayları arasında birinci sömestr ve üçüncü sömestr dersleri eş zamanlı olarak yapılacaktır.

2- Gündelik Hayatın Psikanalizi

Gündelik Hayatın Psikanalizi seminerleri yıl boyunca sürecek olup toplam sekiz oturumdan oluşmaktadır. Psikanalizle ilgilenen herkesin katılımına açık olan etkinliğimizin ayrıntıları için tıklayınız.

PAD ayrıca sempozyumlar, çalışma günleri ve çalışma grupları düzenlemektedir.

MAKALELER

KİTAPLAR