• PAD

  • LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ

  • MAKALE ve YAYINLARIMIZ

Psikanaliz Araştırmaları Derneği

Derneğimizin amacı Freud’un ve Lacan’ın öğretisini aktarmaktır: Psikanaliz Araştırmaları Derneği (PAD) uluslararası IF-EPFCL’e bağlı bir oluşumdur ve psikanaliz eğitimleri vermek, analist yetiştirmek ve psikanaliz alanında Lacancı yönelimle araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. PAD, psikanalitik formasyonun olmazsa olmaz üç bileşenini içeren kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır: kişisel analiz, klinik süpervizyon ve teorik/klinik çalışmalar.

Lacancı Psikanaliz Teorik Dersleri

Bu ders programı dört sömestrdan oluşmaktadır ve iki yılı kapsamaktadır. Her sömestrda birbirini takip eden farklı konular ele alınacaktır ve her sömestr için ayrı ayrı kayıt yaptırılması gerekmektedir.

2020-2021 yıllarının Şubat ve Mayıs ayları arasında ikinci sömestr ve dördüncü sömestr dersleri eş zamanlı olarak yapılacaktır.

2. Sömestr – Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları: 14 Şubat 2021 Pazar günü başlayacak olan bu ders serisi iki haftada bir Pazar günü saat 12.00-14.45 arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

4. Sömestr – Psikanalitik Tanı: 14 Şubat 2021 Pazar günü başlayacak olan bu ders serisi iki haftada bir Pazar günü saat 15.30-18.15 arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

PAD ayrıca sempozyumlar, çalışma günleri ve çalışma grupları düzenlemektedir.