• LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ

  • MAKALE ve YAYINLARIMIZ

PSİKANALİZ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Derneğimizin amacı Freud’un ve Lacan’ın öğretisini aktarmaktır: Psikanaliz Araştırmaları Derneği (PAD), psikanaliz eğitimleri vermek, analist yetiştirmek ve psikanaliz alanında Lacancı yönelimle araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. PAD, psikanalitik formasyonun olmazsa olmaz üç bileşenini içeren kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır: kişisel analiz, klinik süpervizyon ve teorik/klinik çalışmalar.

Ders ve Seminer Programları

PAD'ın ders ve seminer programları üç farklı etkinlikten oluşmaktadır. Etkinliklere başvurular ayrı ayrı yapılmalıdır.

1-Lacancı Psikanaliz Teorik Dersleri
Bu ders programı dört sömestrdan oluşmaktadır ve iki yılı kapsamaktadır. Her sömestrda birbirini takip eden farklı konular ele alınacaktır ve her bir sömestr on beş dersten oluşmaktadır. Her sömestr için ayrı ayrı kayıt yaptırılması gerekmektedir.

2-Herkes için Psikanaliz Seminerleri
Bu seminer programı psikanalizle ilgilenen herkesin katılımına açıktır. Ayda bir kez olmak üzere toplam sekiz seminerden oluşmaktadır.

3-Lacancı Süpervizyon Toplantıları
Bu toplantıların amacı klinisyenlerin vaka sunumları ile Lacancı kliniğe dair kavrayışlarının ilerletilmeidir. Toplantılar grup süpervizyonu şeklinde yürütülecektir. Ayda biz kez olmak üzere toplam sekiz toplantıdan oluşmaktadır.

PAD ayrıca sempozyumlar, çalışma günleri, çalışma grupları ve okuma grupları düzenlemektedir.

ÇALIŞMA GÜNÜ:
PSİKANALİZ VE PSİKOTERAPİ

PAD NİYE VAR?

KİTAPLAR